ogólne

Kontroluje ogólne wrażenia wizualne darktable.

język interfejsu
Ustawia język interfejsu użytkownika. Domyślny język systemu oznaczony jest jako * (wymaga restartu).
motyw
Ustawia motyw interfejsu użytkownika. Poza wszelkimi względami estetycznymi, zalecanym kolorem interfejsu do oceny koloru jest średni szary. Na percepcję wzrokową wpływa jasność otoczenia, a niska jasność interfejsu użytkownika powoduje wszelkiego rodzaju iluzje. Używanie ciemnego interfejsu do retuszowania zdjęć może zatem prowadzić do nadmiernego retuszowania (nadużywanie kontrastu i nasycenia) oraz do zbyt ciemnego zdjęcia po wydrukowaniu. Dlatego zdecydowanie zaleca się użycie jednego z “szarych” motywów do retuszowania, ponieważ są one zaprojektowane tak, aby interfejs użytkownika był zbliżony do średniego szarego (domyślnie “darktable-elegant-grey”).
użyj systemowego rozmiaru czcionki
Określa rozmiar czcionki zdefiniowany przez system. Jeśli jest ona odznaczona, możesz wprowadzić niestandardowy rozmiar czcionki w polu poniżej (domyślnie włączone).
rozmiar czcionki w punktach
Jeśli opcja “użyj systemowego rozmiaru czcionki” jest wyłączona, określa rozmiar czcionki (w punktach) dla darktable. Rozmiar czcionki jest natychmiast zmieniany.
DPI kontrolek GUI i tekstu
Dostosowuje globalną rozdzielczość GUI, aby przeskalować kontrolki, przyciski, etykiety itp. Zwiększ, aby powiększyć GUI, zmniejsz, aby zmieścić więcej zawartości w oknie. Ustaw na -1, aby użyć zdefiniowanej przez system rozdzielczości globalnej. W większości systemów domyślna wartość to 96 DPI. (wymaga restartu)

🔗Modyfikacje tematu CSS

In addition to selecting a pre-built theme you can also apply additional CSS customizations of your own to tweak the look-and-feel of darktable.

Dostępne są tutaj dwie metody:

utwórz motyw niestandardowy
Jeśli chcesz wprowadzić dużą liczbę zmian w interfejsie darktable, możesz stworzyć własny motyw (w pliku .css) i umieścić go w $HOME/.config/darktable/themes (lub C :\%LOCALAPPDATA%\darktable\themes w systemie Windows). Twój nowy motyw automatycznie pojawi się na liście wyboru motywu przy następnym uruchomieniu darktable.

Prosimy pamiętać, że struktura wewnętrznego CSS darktable zmienia się często i może zaistnieć potrzeba wprowadzenia znaczących zmian we własnych motywach po wydaniu nowej wersji darktable. Z tego powodu (między innymi) nie zalecamy tworzenia skomplikowanych, niestandardowych motywów, chyba że chcesz poświęcić dużo czasu na bieżącą konserwację. Jeśli twój motyw ładuje którykolwiek z gotowych motywów darktable za pomocą dyrektywy @import url, pamiętaj, że plik motywu CSS może nie być przenośny pomiędzy instalacjami („@import url” używa względnych ścieżek i lokalizacja gotowych motywów zależy od systemu).

utwórz poprawki motywu
Na dole karty ogólnej znajduje się pole tekstowe, w którym możesz wprowadzić własne poprawki CSS. Kiedy używasz tej opcji, darktable najpierw załaduje wybrany motyw (“bazowy”, wybrany z menu rozwijanego motyw), a następnie zastosuje na nim niestandardowy CSS. Oznacza to, że możesz z łatwością wprowadzać drobne zmiany w wyglądzie i działaniu, jednocześnie pozostając na bieżąco z podstawowymi zmianami motywu, gdy zostanie wydana nowa wersja darktable. Oznacza to również, że zazwyczaj możesz zmienić motyw podstawowy bez wpływu na niestandardowe poprawki CSS.

Po zakończeniu wprowadzania kodu CSS kliknij przycisk „zapisz CSS i zastosuj”. Spowoduje to zapisanie twojego CSS w $HOME/.config/darktable/user.css (lub C:\%LOCALAPPDATA%\darktable\user.css w Windows) i natychmiastowe zastosowanie go do bieżącej sesji darktable.

Jeśli zauważysz jakiekolwiek problemy po zastosowaniu CSS, możesz odznaczyć pole „zmodyfikuj wybrany motyw za pomocą poniższych poprawek CSS”, aby przywrócić. Spowoduje to natychmiastowe przywrócenie motywu podstawowego, ale pozostawi zmiany w edytorze, dzięki czemu będzie można je ponownie edytować i spróbować ponownie. Po prostu naciśnij ponownie „zapisz CSS i zastosuj”, gdy będziesz gotowy do ponownej próby. Spowoduje to automatyczne ponowne zaznaczenie pola wyboru „zmodyfikuj wybrany motyw za pomocą poniższych poprawek CSS” i zastosowanie nowego CSS.


Uwaga: Jeśli podczas korzystania z niestandardowych poprawek CSS wystąpią jakiekolwiek problemy, spróbuj ponownie z odznaczoną opcją „zmodyfikuj wybrany motyw za pomocą poprawek CSS poniżej”, aby mieć pewność, że nie są one spowodowane żadnymi zmianami.


🔗zrozumieć motywy darktable

All of darktable’s pre-built themes are provided as CSS files in $DARKTABLE/share/darktable/themes/ (where $DARKTABLE is darktable’s installation directory). The darktable.css theme contains the bulk of the code used to control the look-and-feel of darktable. A number of other themes are also provided but most of them use darktable.css as a base (by importing darktable.css using the @import url directive).

If you choose to create your own custom theme file you are advised to follow a similar approach – import one of darktable’s existing theme files using @import url (this directive expects relative paths) and then apply your own customizations on top. You do not need to do this when using the CSS text box in the preferences dialog – attempting to use @import url in the CSS tweaks text box will not work correctly.

Motywy korzystają z tych samych podstawowych zasad CSS, co przeglądarki HTML (z pewnymi drobnymi wyjątkami — po więcej szczegółów zajrzyj do dokumentacji Gtk):

  • Większość właściwości stylu jest przypisana do szerokich grup elementów interfejsu użytkownika, na przykład przycisków Gtk i pól wprowadzania tekstu

  • Powiązanym grupom specyficznych dla darktable elementów interfejsu użytkownika nadawane są nazwy klas, co pozwala na nadanie ostylowanie ich jako grupy

  • Na koniec należy dodać, że niektórym unikalnym elementom interfejsu użytkownika przypisano identyfikator CSS id, dzięki czemu można je stylizować niezależnie

Zachęcamy do zapoznania się z istniejącymi motywami (szczególnie darktable.css jest bardzo dobrze skomentowany) i do korzystania z narzędzia Gtk Inspector w celu dowiedzenia się, jak wybrać konkretny element interfejsu użytkownika (lub klasę elementów), który chcesz zmodyfikować. Konieczne będą pewne eksperymenty.

Pamiętaj, że motywy darktable są domyślnie w skali szarości, aby użytkownicy nie rozpraszali się mocnymi kolorami podczas edycji obrazów. Zaleca się zachowanie tej praktyki we własnych motywach i utrzymywanie średniego odcienia jak najbliżej średniej szarości. Ponadto zaleca się sprawdzanie niestandardowego CSS przy każdej aktualizacji darktable, aby upewnić się, że zmiany w aplikacji nie wpłynęły negatywnie na twoje poprawki.

translations