rolka filmu

Rolka filmu może być użyta do szybkiego przełączania się pomiędzy zdjęciami. Pokazane zdjęcia są tymi samymi, co wyświetlane w widoku stołu podświetlanego i definiowane poprzez aktualnie wybraną kolekcję.

filmstrip

Panel rolki filmu może być włączany i wyłączany poprzez Ctrl-F. Jego wysokość można regulować, klikając i przeciągając górny brzeg.

Po zdjęciach na rolce filmu możesz poruszać się przy pomocy rolki myszy. Zwiększ prędkość przewijania za pomocą Shift+rolka. Zmień wysokość taśmy filmowej, naciskając Ctrl+rolka lub klikając i przeciągając górę panelu. W ciemni możesz zmienić aktualnie przetwarzane zdjęcie, klikając inne zdjęcie na kliszy.

W ciemni aktualnie przetwarzany obraz jest wybierany i podświetlany. Najedź myszą na inne zdjęcie na rolce filmowej, aby je zaznaczyć (aby działać na nim za pomocą skrótu klawiaturowego) bez zmiany aktualnie przetwarzanego zdjęcia.

Jeśli chcesz zaznaczyć wiele obrazów na rolce filmowej, użyj kombinacji Alt+klik, aby zaznaczyć pierwszy obraz, a następnie Ctrl+klik, aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie kolejnych obrazów, lub Shift+klik, aby wybrać zakres obrazów.

Do wybierania obrazów na rolce filmowej dostępne są następujące skróty:

 • Ctrl+A zaznacza wszystkie zdjęcia w bieżącej rolce

 • Ctrl+Shift+A usuwa zaznaczenie ze wszystkich zdjęć

 • Ctrl+I odwraca bieżące zaznaczenie

Do wykonania operacji na wybranych zdjęciach służą następujące skróty klawiszowe:

 • F1, F2, F3, F4, F5 dodaje lub usuwa kolorową etykietę (odpowiednio czerwoną, żółtą, zieloną, niebieską i fioletową). Kolorowa etykieta zostanie dodana jeśli którekolwiek z wybranych zdjęć nie posiada takiej etykiety; w przeciwnym razie etykieta zostanie usunięta

 • 0, 1, 2, 3, 4, 5 ustawia ocenę gwiazdkową

 • R odrzuca zdjęcie/a

 • Ctrl+D duplikuje zdjęcie/a

 • Ctrl+C kopiuje całą historię

 • Ctrl+V wkleja uprzednio skopiowany stos historii

 • Ctrl+Shift+C wybiórczo kopiuje stos historii

 • Ctrl+Shift+V selektywnie wkleja skopiowany stos historii

Więcej informacji na temat funkcji kopiowania i wklejania można znaleźć w dokumentacji modułu historii stołu podświetlanego.

translations