krzywa rgb

Klasyczne narzędzie fotografii cyfrowej do zmiany tonów obrazu przy użyciu krzywych.

Moduł jest bardzo podobny do modułu krzywej tonalnej, ale działa w przestrzeni kolorów RGB.

Aktywuj próbnik po lewej stronie, aby wyświetlić wybrane wartości na wykresie (Ctrl+LPM lub PPM, aby użyć selektora w trybie obszaru). Wartości liczbowe (Lab) wejścia i wyjścia (patrz poniżej) w wybranym miejscu lub obszarze są wyświetlane w lewym górnym rogu widżetu.

Drugiego selektora kolorów po prawej stronie można użyć do automatycznego tworzenia nowych węzłów na podstawie próbkowanego obszaru. Ctrl+klik+przeciągnij, aby zmienić utworzone węzły tak, aby miały dodatnią krzywą dla zaznaczonego obszaru; Shift+klik+przeciągnij, aby utworzyć krzywą ujemną.

🔗kontrolki modułu

Prosimy zapoznać się z sekcją krzywych, aby uzyskać więcej informacji o ich modyfikowaniu, w tym o metodzie interpolacji i kontrolkach zachowania koloru.

tryb
RGB to liniowa przestrzeń kolorów zaprojektowana do przechwytywania i wyświetlania obrazów w syntezie addytywnej. Jest to związane z nośnikiem przechwytywania i wyświetlania i nie izoluje informacji o kolorze i jasności w taki sam sposób, jak przestrzenie kolorów Lab i XYZ. Ten moduł działa w ProPhoto RGB. Wiadomo, że dodawanie kontrastu w przestrzeni RGB zmniejsza nasycenie świateł i zwiększa nasycenie cieni, ale okazało się, że jest to najbardziej niezawodny sposób edycji kontrastu i jest standardową metodą w większości programów

W zależności od pożądanego celu możesz zastosować krzywą RGB w dwóch różnych trybach

  • RGB, połączone kanały: Stosuje krzywą kanału L do wszystkich trzech kanałów w przestrzeni kolorów RGB.
  • RGB, niezależne kanały: Krzywe R, G i B można regulować niezależnie.
skompensuj tony średnie
Wybierz tę opcję, aby zmienić wyświetlanie histogramu w module. Ta opcja nie zmienia przetwarzania, ale może być pomocna podczas edycji krzywej.

translations