różne

🔗interfejs

przywróć domyślne skróty przy włączeniu
Podczas uruchamiania aplikacji darktable ładuje najpierw domyślne skróty, a następnie ładuje skróty zdefiniowane przez użytkownika. Umożliwia to zastąpienie domyślnych skrótów nową akcją, ale zapobiega ich usunięciu (ponieważ usunięty skrót zostanie automatycznie ponownie załadowany przy następnym uruchomieniu). Deaktywuj to ustawienie, aby zatrzymać ładowanie domyślnych skrótów podczas uruchamiania — załadujesz wtedy tylko skróty zdefiniowane przez użytkownika (w tym wszelkie ustawienia domyślne, których później nie usunąłeś ani nie zastąpiłeś). Ułatwia to usuwanie, ale oznacza również, że nowe skróty dodane w przyszłych wersjach nie będą przydatne bez uprzedniego ponownego włączenia tego ustawienia (domyślnie włączone).
krok suwaka skali z minimum/maksimum
Po włączeniu domyślny rozmiar kroku podczas zmiany suwaków będzie zależał od bieżących wartości min./maks. dla tego suwaka (domyślnie włączone).
sortuj wbudowane presety jako pierwsze
Wybierz sposób sortowania menu presetów. Jeśli ta opcja jest włączona, wbudowane presety są wyświetlane jako pierwsze. Jeśli opcja jest wyłączona, ustawienia użytkownika są wyświetlane jako pierwsze (domyślnie włączone).
rolka myszy domyślnie przewija moduły w panelach bocznych
Po włączeniu kółko myszy domyślnie przewija panele boczne, a Ctrl+Alt+kółko przewija pola wprowadzania danych. Po wyłączeniu to zachowanie jest odwracane (domyślnie wyłączone).
zawsze wyświetlaj paski przewijania paneli
Określa, czy paski przewijania panelu powinny być zawsze widoczne, czy aktywowane tylko w zależności od zawartości panelu (domyślnie włączone). (wymaga restartu)
czas trwania animacji interfejsu w milisekundach
Określa, jak wiele czasu moduły i inne elementy interfejsu potrzebują na przejście pomiędzy stanami (zwinięcie/rozwinięcie). Ustaw na 0, jeśli chcesz wyłączyć animacje (domyślnie 250 ms).
pozycja modułu analizy obrazu
Określa, czy moduł analizy obrazu wyświetlać w lewym czy prawym panelu (domyślnie w prawym). (wymaga restartu)
sposób pobierania profilu monitora
Ta opcja pozwala użytkownikowi zmusić darktable do użycia określonej metody w celu uzyskania bieżącego profilu wyświetlania dla zarządzania kolorami. Przy domyślnym ustawieniu „wszystkie”, darktable wybierze zapytanie o xatom serwera wyświetlania X lub usługę systemu kolorów. Możesz ustawić tę opcję na „xatom” lub „colord”, aby wymusić określoną metodę, jeśli obie metody dają różne wyniki. Możesz uruchomić plik binarny darktable-cmstest, aby sprawdzić podsystem zarządzania kolorami.
uporządkuj lub wyklucz urządzenia midi
Rozdzielana średnikami lista fragmentów nazw urządzeń. Jeśli pasuje, załaduj urządzenie midi o identyfikatorze podanym przez lokalizację na liście. Jeśli jest on poprzedzony “-”, zapobiega załadowaniu dopasowanego urządzenia. Możesz także dodać kodowanie i liczbę potencjometrów. Na przykład „BeatStep:63:16”. Więcej informacji znajdziesz w sekcji obsługa urządzeń midi.

🔗etykiety

pomiń hierarchię w prostych listach etykiet
Podczas eksportowania obrazów wszelkie etykiety hierarchiczne są również dodawane jako prosta lista znaczników niehierarchicznych, aby były widoczne dla innych programów. Gdy ta opcja jest zaznaczona, darktable uwzględni tylko ostatnią część hierarchii i zignoruje resztę. Zatem foo|bar|baz doda tylko baz.

🔗skróty dla wielu instancji

Możliwe jest tworzenie wielu instancji wielu modułów produkcyjnych. W tym scenariuszu nie zawsze jest oczywiste, która instancja ma być kontrolowana za pomocą skrótów klawiaturowych. Poniższe opcje sterują regułami, które są stosowane (w kolejności), aby zdecydować, do których instancji modułu mają być zastosowane skróty klawiszowe.

Te reguły obowiązują również przy klikaniu i przeciąganiu modułu analizy obrazu w celu zmiany ekspozycji.

preferuj uaktywnione instancje
Jeśli instancja jest aktywna (posiada focus), stosuje skrót do niej i ignoruje inne reguły. Zauważ, że ta opcja nie wpływa na skróty mieszania, które są zawsze stosowane do uaktywnionej instancji (domyślnie włączone).
preferuj rozwinięte instancje
Jeśli instancje modułu są rozwinięte, zignoruj zwinięte instancje (domyślnie wyłączone).
preferuj włączone instancje
Po zastosowaniu powyższej reguły, jeśli pozostałe instancje modułu są aktywne, zignoruj instancje nieaktywne (domyślnie wyłączone).
preferuj niezamaskowane instancje
Po zastosowaniu powyższych reguł, jeśli pozostałe instancje modułu są niezamaskowane, zignoruj instancje zamaskowane (domyślnie wyłączone).
kolejność wybierania
Po zastosowaniu powyższych reguł zastosuj skrót do pierwszej lub ostatniej pozostałej instancji (domyślnie „ostatnia instancja”).

🔗widok mapy / geolokalizacji

pokazuj lokalizację zdjęcia w czytelniejszy sposób
pokaż bardziej czytelną reprezentację lokalizacji geograficznej w module informacji o obrazie (domyślnie włączone).

🔗widok pokazu slajdów

opóźnienie między zdjęciami w pokazie slajdów
Liczba sekund przed wyświetleniem następnego obrazu (domyślnie 5) w widoku pokazu slajdów.

translations