balans bieli

Dostosowuje balans bieli zdjęcia, zmieniając temperaturę i odcień, definiując współczynnik dla każdego kanału RGB lub wybierając z listy predefiniowanych ustawień balansu bieli.

Domyślne ustawienia tego modułu pochodzą z balansu bieli aparatu, zapisanego w danych Exif obrazu.

Balans bieli nie jest przeznaczony jako „kreatywny” moduł — jego głównym celem jest techniczna korekta balansu bieli obrazu zapewniająca, że neutralne kolory obiektów na scenie są renderowane z neutralnymi kolorami obrazu. Do kreatywnych operacji związanych z kolorami zwykle lepiej jest użyć innych modułów, takich jak kalibracja kolorów lub balans kolorów rgb.


Uwaga: Moduł kalibracji kolorów zapewnia teraz bardziej nowoczesną i elastyczną metodę kontrolowania balansu bieli. Moduł kalibracji kolorów można domyślnie włączyć dla nowych zdjęć, wybierając opcję „nowy” w preferencje > przetwarzanie > automatycznie aplikuj domyślne ustawienia adaptacji chromatycznej. Niektóre podstawowe ustawienia są nadal wymagane (i stosowane automatycznie) w module balansu bieli, aby demozaikowanie działało poprawnie.


🔗kontrolki modułu

🔗temperatura barwowa oświetlenia

Ta sekcja zawiera kontrolki temperatury i odcienia oświetlenia sceny, aby dostosować balans bieli obrazu. Kliknij etykietę sekcji „temperatura barwowa oświetlenia”, aby przełączać się między trzema różnymi trybami kolorów dla suwaków temperatury/odcień.

temperatura
Ustawia temperaturę barwną, wyrażoną w kelwinach.
odcień
Zmienia odcień koloru obrazu, z magenta (odcień < 1) na zielony (odcień > 1).

🔗presety balansu bieli

ustawienie
Wybierz z wcześniej określonej listy balansów bieli. Dostępne ustawienia pochodzą z ustawień wstępnych dostępnych w aparacie, użytym do wykonania zdjęcia. Oprócz ustawień balansu bieli, zdefiniowanych przez kamerę, dostępne są następujące opcje.
  • jak z aparatu (domyślnie): Balans bieli zgłoszony przez aparat
  • z obszaru obrazu: Narysuj prostokąt nad neutralnym kolorem obrazu, aby obliczyć balans bieli z tego obszaru.
  • ustawiony przez użytkownika: Ostatnio zmodyfikowane ustawienie. Ręczna regulacja temperatury, odcienia lub współczynników kanału r/g/b automatycznie wybierze tę opcję. Wybierz to ustawienie po wybraniu dowolnego innego ustawienia wstępnego, aby przywrócić parametry do ostatniego stanu, zmodyfikowanego przez użytkownika
  • referencyjny aparatu: Ustawia temperaturę na referencyjny punkt bieli aparatu, który przyjmuje się, że wynosi D65 (lub ~6502K). Mnożniki kanałów balansu bieli są obliczane w taki sposób, że czysta biel w przestrzeni kolorów aparatu jest konwertowana na czystą biel w sRGB D65 (gdzie czysta biel oznacza, że każdy kanał koloru ma równą wartość).

Dla wygody ostatnie cztery tryby można również ustawić, klikając jeden z przycisków na pasku przycisków nad rozwijanym menu ustawień.

dostrajanie
Pomaga dostroić ustawienie balansu bieli, specyficzne dla aparatu. Jest wyświetlane tylko wtedy, gdy jest dostępne dla danego aparatu. Kierunek regulacji jest zależny od dostarczonych presetów. Jeśli twoja kamera nie ma dostępnych presetów balansu bieli, zapoznaj się z tym przewodnikiem, aby dowiedzieć się, jak przesłać własne.

🔗współczynniki dla kanałów

Współczynniki kanałów RGB są automatycznie wyliczane z parametrów powyżej i są one domyślnie ukryte. Sekcję współczynników możesz zwijać/rozwijać, klikając albo etykietę ‘współczynniki dla kanałów’, albo znajdujący się obok trójkątny wskaźnik.

czerwony/zielony/niebieski
Ustawia wartość każdego współczynnika kanału RGB od 0 do 8

🔗dodatkowe funkcje

🔗kolorowe suwaki

Domyślnie suwaki modułu są monochromatyczne. Jednak dwa rodzaje kolorowych suwaków można włączyć w preferencje > ciemnia > kolory suwaków balansu bieli lub klikając etykietę sekcji „temperatura barwowa oświetlenia” w module.

brak koloru (domyślnie)
Tło suwaków nie będzie kolorowane.
kolor oświetlenia
Kolory suwaków będą odzwierciedlać kolory źródła światła (kolor, do którego przeprowadzasz dostosowanie dla uzyskania naturalnej bieli).
efekt emulacji
Kolory suwaków będą reprezentować efekt, jaki korekta wywrze na obrazie. W ten sposób większość innych programów raw pokazuje kolory suwaków temperatury/zafarbu.

🔗pasek przycisków

Pasek przycisków jest prostym dodatkiem, pozwalającym na szybki dostęp do wewnętrznych ustawień balansu bieli. Możesz go deaktywować, edytując plik `darktable.rc’. Znajdź linię zawierającą

plugins/darkroom/temperature/button_bar=TRUE

i zmień TRUE na FALSE.

🔗uwagi dodatkowe

Jedynymi parametrami używanymi wewnętrznie przez moduł są współczynniki dla kanałów (rgb). Suwaki temperatury i odcienia stanowią bardziej przyjazny dla użytkownika sposób dostosowania tych parametrów. Zależność między współczynnikami kanału a suwakami temperatury/odcień zależy od cech charakterystycznych aparatu, z którego wykonano zdjęcie. Oznacza to, że zastosowanie ustawień balansu bieli ze zdjęcia wykonanego jednym aparatem do zdjęcia wykonanego innym aparatem generalnie nie da spójnych wyników.

Matematyczna zależność między tymi dwoma zestawami wartości nie jest prosta. Możliwe jest ustawienie współczynników kanału w taki sposób, że nie będzie możliwe ustawienie odpowiedniej temperatury i odcienia (głównie tam, gdzie bardzo wysokie wartości temperatury są obliczane z suwaków). Edycja balansu bieli za pomocą temperatury i odcienia na obrazie wcześniej edytowanym za pomocą współczynników kanału może zatem dawać dziwne wyniki, przynajmniej w przypadku wysokich wartości temperatury.

translations