style

Umożliwia tworzenie nazwanych stylów ze historii operacji wybranych zdjęć i ich stosowanie do wybranych obrazów.

Style można tworzyć w tym panelu lub w module historii w ciemni.

Moduł wyświetla listę wszystkich dostępnych stylów. Pole wyszukiwania nad listą pozwala znaleźć styl przez nazwę lub opis. Moduł pozwala również na edycję i usuwanie stylów.

Kliknij dwukrotnie nazwę stylu, aby zastosować ten styl do wszystkich wybranych obrazów. Styl można również zastosować do wszystkich wybranych obrazów, naciskając przypisany do niego klawisz skrótu (zob. preferencje > skróty) w widokach stołu podświetlanego lub ciemni.

Najedź myszką na nazwę stylu, aby wyświetlić podgląd pierwszego wybranego obrazu z zastosowanym stylem.

Usuwa wszystkie style po kliknięciu na przycisk resetu modułu.

Należy pamiętać, że style obejmują również stan aktywności każdego modułu. Możesz użyć tego do stworzenia własnych ustawień domyślnych, które następnie możesz aktywować na żądanie. Po prostu ustaw żądane wartości domyślne dla każdego modułu, wyłącz moduł i zapisz styl.

🔗kontrolki modułu

zduplikuj
Stosując styl do obrazów, zaznacz to pole, aby utworzyć duplikat każdego obrazu przed zastosowaniem wybranego stylu do tego duplikatu. Wyłącz tę opcję, aby zastosować wybrany styl bezpośrednio do wybranych obrazów. Uważaj, ponieważ w tym przypadku każdy istniejący stos historii jest nadpisywany (w zależności od trybu — patrz poniżej) i nie można go odzyskać.
tryb
Podobnie jak w przypadku modułu historii, to pole kombi pozwala „dołączyć” styl do bieżącego stosu historii lub „zastąpić” stos historii zdjęcia docelowego.
utwórz
Tworzy nowe style, korzystając ze stosu historii wybranych obrazów. Dla każdego wybranego obrazu wyświetlane jest okno tworzenia stylu. Musisz podać unikalną nazwę dla każdego nowego stylu, możesz także dodać opcjonalny opis.

Będziesz mieć możliwość wyboru elementów stosu historii, które chcesz uwzględnić w utworzonym stylu. W przypadku dowolnego modułu możesz także zdecydować się na „zresetowanie” parametrów tego modułu — spowoduje to, że moduł zostanie uwzględniony w stylu, ale wszystkie elementy sterujące będą ustawione na ich początkowy (domyślny) stan (tak jakbyś kliknął przycisk resetowania modułu ).

Panel obsługuje widok hierarchiczny, co oznacza, że możesz tworzyć kategorie za pomocą symbolu potoku „|” jako separatora. Na przykład „print|tone curve +0.5 EV” utworzy kategorię „print” z zagnieżdżonym stylem „tone curve +0.5 EV” poniżej.

edytuj
Wyświetla okno dialogowe, które pozwala na włączenie lub wykluczenie określonych elementów ze stosu istniejącego stylu. Zaznacz opcję „duplikuj”, jeśli chcesz utworzyć nowy styl, zamiast zastępowania istniejącego — w takim przypadku będziesz musiał podać unikalną nazwę nowego stylu.
usuń
Usuwa wybrany styl bez dalszego monitu.
importuj
Importuje wcześniej zapisany styl. Style są przechowywane jako pliki XML z rozszerzeniem .dtstyle. Jeśli styl o tej samej nazwie już istnieje, zostaniesz zapytany, czy chcesz go nadpisać.
eksportuj
Zapisuje wybrany styl na dysku jako plik .dtstyle. Dzięki temu style mogą być publikowane i udostępniane innym użytkownikom.

translations