przegląd

Widok stołu podświetlanego pozwala przeglądać twoją kolekcję zdjęć i zarządzać nią.

Widok środkowy zawiera miniaturki twoich zdjęć – to, jak są wyświetlane, zależy od aktualnego trybu pracy.

Kiedy kursor znajduje się nad miniaturką zdjęcia lub zaznaczono kilka zdjęć, przy pomocy skrótów klawiszowych możesz wykonać kilka rzeczy:

 • F1, F2, F3, F4, F5 dodaje lub usuwa kolorową etykietę (odpowiednio czerwoną, żółtą, zieloną, niebieską i fioletową). Kolorowa etykieta zostanie dodana jeśli którekolwiek z wybranych zdjęć nie posiada takiej etykiety; w przeciwnym razie etykieta zostanie usunięta

 • 0, 1, 2, 3, 4, 5 ustawia ocenę gwiazdkową

 • R odrzuca zdjęcie/a

 • Ctrl+D duplikuje zdjęcie/a

 • Ctrl+C kopiuje całą historię

 • Ctrl+V wkleja uprzednio skopiowany stos historii

 • Ctrl+Shift+C wybiórczo kopiuje stos historii

 • Ctrl+Shift+V selektywnie wkleja skopiowany stos historii

 • D otwiera zdjęcie w widoku ciemni do wywołania

 • W całkowicie przybliża bieżący obraz, gdy klawisz jest wciśnięty

 • Ctrl+W całkowicie przybliża bieżący obraz i pokazuje obszary, na które jest ustawiona ostrość

translations