setting up OpenCL

Ogromna różnorodność systemów i wyraźne różnice między dostawcami OpenCL a wersjami sterowników uniemożliwiają kompleksowy przegląd konfiguracji OpenCL. Możemy podać tylko przykład, w tym przypadku dla wersji sterownika NVIDIA 542.29.06 w systemie Fedora 39. Mamy nadzieję, że będzie to podstawowe wprowadzenie i pomoże rozwiązać wszelkie problemy, związane z konfiguracją.

Zasada działania funkcji OpenCL wygląda następująco:

darktable > libOpenCL.so > libnvidia-opencl.so.1 > moduł(y) sterownika jądra > GPU

  • darktable dynamicznie ładuje libOpenCL.so – bibliotekę systemową, która musi być dostępna dla dynamicznego programu ładującego systemu (ld.so).

  • libOpenCL.so odczytuje plik informacji specyficznych dla dostawcy (/etc/OpenCL/vendors/nvidia.icd), aby znaleźć bibliotekę zawierającą implementację OpenCL specyficzną dla dostawcy.

  • Implementacja OpenCL specyficzna dla dostawcy jest dostępna jako biblioteka libnvidia-opencl.so.1 (która w naszym przypadku jest dowiązaniem symbolicznym do libnvidia-opencl.so.545.29.06).

  • libnvidia-opencl.so.1 musi komunikować się z modułami jądra danego dostawcy nvidia i nvidia_uvm poprzez specjalne pliki urządzenia /dev/nvidia0, /dev/nvidiactl i /dev/nvidia -uvm.

Podczas uruchamiania systemu należy utworzyć wymagane pliki specjalne urządzenia (/dev/nvidia*). Jeśli domyślnie tak się nie dzieje, najłatwiejszym sposobem ich skonfigurowania i upewnienia się, że wszystkie moduły są załadowane, jest zainstalowanie pakietu nvidia-modprobe.

Konto użytkownika, które musi korzystać z OpenCL z poziomu darktable, musi mieć dostęp do odczytu/zapisu do specjalnych plików urządzenia NVIDIA. W niektórych systemach pliki te domyślnie umożliwiają dostęp do odczytu i zapisu dla wszystkich, co pozwala uniknąć problemów z uprawnieniami, ale może być dyskusyjne pod względem bezpieczeństwa systemu. Inne systemy ograniczają dostęp do grupy użytkowników, m.in. “wideo”. W takim przypadku twoje konto użytkownika musi być członkiem tej grupy.

Podsumowując, pakiety niezbędne do zainstalowania w tym przypadku to:

xorg-x11-drv-nvidia
xorg-x11-drv-nvidia-libs
xorg-x11-drv-nvidia-cuda
xorg-x11-drv-nvidia-cuda-libs
xorg-x11-drv-nvidia-power
akmod-nvidia
nvidia-settings
nvidia-modprobe
nvidia-persistenced
opencl-headers
opencl-filesystem
ocl-icd
ocd-icd-devel

On Linux systems you might also want the clinfo package giving you a lot of information about your OpenCL system and settings.

translations