układ ekranu

Układ wszystkich widoków darktable jest podobny i składa się z obszaru centralnego oraz paneli bocznych:

screen-layout

 1. obszar środkowy : Zawiera informacje i funkcje charakterystyczne dla bieżącego widoku.

 2. lewy panel : Zawiera głównie moduły informacyjne.

 3. prawy panel : Zawiera głównie moduły do przetwarzania obrazu.

 4. górny baner : Zawiera informacje o aktualnej wersji darktable i umożliwia przełączanie się między widokami. Jest również używany przez niektóre moduły do przekazywania dodatkowych wskazówek i komunikatów.

 5. górny panel : Umożliwia dostęp do globalnych ustawień i skrótów.

 6. dolny panel : Zapewnia dostęp do ustawień i skrótów dla poszczególnych widoków.

 7. panel rolki filmu/osi czasu : Opcjonalny panel, który można włączyć u dołu ekranu, aby wyświetlić oś czasu (w widoku podświetlanym) lub taśmę filmową (w innych widokach) zdjęć w bieżącej kolekcji.

🔗rozmiar panelu i jego widoczność

Rozmiary paneli lewego, prawego i rolki filmowej/osi czasu można zmieniać, przeciągając ich wewnętrzne krawędzie.

Każdy z paneli można rozwinąć lub zwinąć, naciskając trójkąt znajdujący się na zewnętrznej krawędzi paneli. Widoczność panelu można również dostosować za pomocą skrótów klawiaturowych w następujący sposób:

 • TAB tymczasowo wypełnia całe okno aplikacji widokiem środkowym. Wciśnij ponownie, aby powrócić do poprzedniego widoku.

 • F11 przełącza tryb pełnoekranowy

 • Shift+Ctrl+t przełącza górny panel (pomiędzy zdjęciem i górnym banerem)

 • Shift+Ctrl+b przełącza dolny panel (pomiędzy zdjęciem a rolką filmu / osią czasu, jeśli widoczne)

 • Shift+Ctrl+l przełącza lewy panel

 • Shift+Ctrl+r przełącza prawy panel

 • Ctrl-f przełącza widoczność rolki filmowej / osi czasu

 • Ctrl+h przełącza górny panel

 • b przełącza wszystkie ramki i kontrolki zwijania panelu


Uwaga: Rozmiar i widoczność paneli mogą być ustawiane niezależnie dla każdego widoku.


translations