sigmoida

Wykonuje przemapowanie zakresu tonalnego zdjęcia przy użyciu ogólnej modyfikowanej krzywej logarytmiczno-logistycznej.

Moduł może być wykorzystany do rozszerzenia bądź uwypuklenia zakresu dynamicznego sceny tak, aby pasował on do dynamicznego zakresu wyświetlacza.


Uwaga: Moduły umieszczone w kolejce przetwarzania przed sigmoidą operują w przestrzeni scenocentrycznej. Moduły znajdujące się za sigmoidą działają w przestrzeni ekranocentrycznej.


🔗użycie

Jeśli chcesz skorzystać z tego modułu, weź pod uwagę poniższe wskazówki:

używaj tylko jednej transformaty naraz
Nie korzystaj z sigmoidy razem z innym modułem transformacji obrazu, jak krzywa filmowa rgb czy krzywa bazowa.
najpierw ustaw śródtony
Sigmoida skupia się dokoła średnich szarości. Przed jej użyciem skorzystaj z modułu ekspozycji w celu dostrojenia śródtonów do oczekiwanego efektu.
mniej znaczy więcej
Powinieneś spróbować wykonać większość przetwarzania przy użyciu modułów w scenocentrycznej części kolejki i nie liczyć na to, że moduły ekranocentryczne (sigmoida, krzywa filmowa rgb, krzywa bazowa), wykonają całą pracę.
zachowaj odcienie według upodobania
Moduł dostarcza kilku metod ochrony odcieni. Radzimy korzystać z trybu “na kanał” i ustawić ochronę odcieni wedle uznania, w kontekście całego zdjęcia. Zachód słońca i płomienie to dwa przykłady sytuacji, gdzie użytkownicy często redukują ochronę odcieni dla osiągnięcia “gorętszego” wyglądu.
kontroluj nachylenie
Dla zdjęć w rodzaju portretów najlepiej jest unikać wartości nachylenia powyżej zera. Pozwoli to na eliminację szorstkich przejść tonalnych na tonach skóry. Ma to szczególne znaczenie, jeśli nie włączasz ochrony odcieni, ponieważ nachylenie wpływa również na ścieżkę odcieni skóry.

🔗kontrolki modułu

kontrast
Ustawia agresywność kompresji, pozostawiając niezmienione śródszarości. Wyższe wartości wymagają mniejszych ekspozycji dla osiągnięcia ekranowej bieli, a cienie stają się ciemniejsze. Niższy kontrast obsłuży z kolei większy zakres dynamiczny.
nachylenie
Rozciąga kompresję w kierunku cieni lub świateł. Może być użyte do transferu części kontrastu z cieni do świateł (lub odwrotnie) bez zmiany ogólnej ilości kontrastu w śródtonach. Wartości dodatnie spłaszczają cienie i kompresują światła. Wartości ujemne tworzą ciemniejsze cienie i bardziej wyblakłe światła.
przetwarzanie koloru
Tryb używany do mapowania wartości pikseli ze sceny do przestrzeni wyświetlania.
  • Tryb na kanał stosuje sigmoidę do każdego kanału RGB oddzielnie, wpływając na luminancję, nasycenie i odcień. Odcień można opcjonalnie zachować za pomocą opcji ochrona odcieni (poniżej). Tryb ten jest zgodny z zachowaniem warstw kolorów w filmie analogowym i bardzo dobrze radzi sobie z płynnym przejściem do jasnych obszarów.
  • proporcje czerwony / zielony / niebieski jest podobny do zachowania koloru w krzywej filmowej rgb. Odwzorowuje triadę rgb równomiernie za pomocą sigmoidy która zachowuje widmowy kolor piksela. Jasne, kolorowe piksele są desaturowane wzdłuż linii widmowych, ponieważ w przeciwnym razie znalazłyby się poza gamutem wyświetlacza.
ochrona odcieni (tylko tryb “na kanał”)
Określ, w jaki sposób chcesz chronić odcienie – 100% chroni spektralny odcień zdjęcia (identyczne z trybem przetwarzania kolorów “proporcje czerwony / zielony / niebieski); 0% korzysta z trybu “na kanał” z silnym nachyleniem odcienia (p. niżej). Akceptowalne przybliżenie chronionego postrzeganego odcienia znajduje się na ogół pomiędzy tymi dwiema skrajnościami.
Wszystkie kolory poza podstawowymi (czerwienią, zielenią i niebieskim) ciążą w stronę najbliższych kolorów wtórnych (żółty, magenta i cyjan). Efekt nachylenia odcienia na kanał tworzy żółte zachody słońca i pożary, fioletowe niebieskie światła i cyjanowe niebo. Nachylenie jest silniejsze w przypadku jaśniejszych i bardziej nasyconych pikseli.
wzór czerni
Dolna granica, do której zbiega się sigmoida, gdy wartość sceny zbliża się do zera — zwykle należy ją pozostawić niezmienioną. Możesz tego użyć, aby uzyskać wyblakły, analogowy wygląd, ale zamiast tego wolisz używać suwaka “globalnego przesunięcia” w balansie kolorów rgb, aby uzyskać podobny efekt.
wzór bieli
Górna granica, do której zbiega się sigmoida, gdy wartość sceny zbliża się do nieskończoności — zwykle należy ją pozostawić niezmienioną. Można tego użyć do przycięcia bieli przy określonej intensywności sceny.

🔗barwy podstawowe

Rozwiń tę sekcję, aby ustawić niestandardowe barwy podstawowe. Zaleca się użycie ustawienia presetu “gładkiego” jako punktu początkowego, a następnie dostosowanie go za pomocą następujących elementów sterujących:


Uwaga: Te ustawienia mają zastosowanie tylko w trybie przetwarzania na kanał.


barwy podstawowe
Określa zestaw barw podstawowych w celu użycia ich jako bazy do dalszych modyfikacji. Jest to jakby napisanie profilu roboczego i potrzebne jest do tworzenia presetów, które nie zmieniają się nawet wtedy, kiedy użytkownik zmodyfikuje profil roboczy, użyty w kolejce przetwarzania.
red/green/blue attenuation
Attenuate (decrease) the purity of the red, green or blue primaries before the signal is processed through sigmoid’s per-channel curves. An important consequence is that now even the brightest and most pure inputs get smoothly degraded to achromatic at the high end. This avoids posterization and flat-looking patches, which are often seen with, for example, blue LED lights.
obrót czerwieni/zieleni/niebieskiego
Obraca kolory podstawowe, w których zastosowano krzywe dla poszczególnych kanałów. Ma to wpływ na ścieżki odcieni przy zbliżaniu się do bieli w górnym zakresie. Te elementy sterujące zwykle nie powinny wymagać dużych korekt w stosunku do wartości początkowych podanych w “gładkim” presecie.
odzyskaj czystość barwy
Odzyskuje część pierwotnej czystości. Wartość 100 powoduje przywrócenie wszystkich tłumień po zakończeniu procesu dla poszczególnych kanałów. To powoduje, że wartości średniego zakresu są zbliżone do ich pierwotnej czystości. Wartość 0 w ogóle nie przywraca czystości, więc im większe tłumienie zastosujesz, tym mniejsza będzie czystość końcowego obrazu. Obroty są zawsze przywracane niezależnie od wartości tego suwaka. Gdy suwak ten znajduje się w pozycji 0, moc wyjściowa modułu na pewno pozostanie w zakresie gamutu wybranych barw podstawowych.

Należy pamiętać, że w przeciwieństwie do modułu barw podstawowych rgb, nie jest to narzędzie do kreatywnej gradacji kolorów, ale raczej zestaw elementów sterujących, zapewniających rozsądny punkt wyjścia do dalszych edycji. Efekt tych modyfikacji nie jest taki sam, jak w przypadku modułu barw podstawowych RGB, mimo że interfejs wygląda podobnie.

translations