orientacja

Obraca zdjęcie 90 stopni na raz.

Moduł domyślnie jest włączony, a orientacja (obrót) strony ustawiana jest w oparciu o dane Exif zdjęcia.

Orientacja może być również ustawiona w module akcji na zaznaczonych zdjęciach w widoku stołu podświetlanego.

🔗kontrolki modułu

przekształć
Kliknij dwukrotnie belkę nazwy modułu, aby przywrócić domyślne transformacje.
rotate counter-clockwise obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
Obraca zdjęcie o 90 stopni przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
obrót zgodnie ze wskazówkami zegara
Obraca zdjęcie o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara
flip horizontally odbij poziomo
Przeprowadza poziome odbicie lustrzane.
flip vertically odbij pionowo
Przeprowadza pionowe odbicie lustrzane.
pokaż prowadnice
Zaznacz to pole, aby wyświetlać nakładki prowadnic, gdy moduł jest aktywowany. Kliknij ikonę po prawej stronie, aby kontrolować właściwości prowadnic. Zob. prowadnice i nakładki, aby uzyskać szczegółowe informacje.

translations