akcje na zaznaczonych

Wykonuje akcje na zdjęciach zaznaczonych w widoku stołu podświetlanego.

🔗kontrolki modułu

Kontrolki modułu są rozdzielone na dwie zakładki w celu umożliwienia operacji na plikach zdjęć i powiązanych metadanych.

🔗zakładka zdjęć

usuń
Usuwa wybrane zdjęcia z biblioteki darktable bez ich usuwania. Usuniętych obrazów nie można już przeglądać ani edytować w darktable, ale pliki zdjęć pozostają w systemie plików wraz z plikami bocznymi XMP. Ponieważ darktable aktualizuje pliki XMP zgodnie z najnowszą historią obróbki, możesz później w pełni przywrócić swoją pracę, ponownie importując obrazy.
usuń (kosz)
Usuwa wybrane obrazy z biblioteki darktable i wszystkie powiązane pliki poboczne XMP z systemu plików. Jeśli żadne duplikaty usuniętego obrazu nie pozostaną w bibliotece darktable, sam plik obrazu również zostanie usunięty. Możesz kontrolować, czy ta akcja nieodwołalnie usunie pliki, czy też spróbuje umieścić je w koszu systemu, za pomocą elementu konfiguracji w ustawienia > zabezpieczenia. Drugi element konfiguracji na tej samej karcie pozwala kontrolować, czy przed usunięciem obrazów ma być wyświetlany monit.
przenieś
Fizycznie przenosi wybrane obrazy (pliki obrazów oraz wszystkie powiązane pliki poboczne XMP) do innego folderu w systemie plików. Jeśli obraz o podanej nazwie pliku już istnieje w folderze docelowym, obraz źródłowy nie zostanie przeniesiony.
kopiuj
Fizycznie kopiuje wybrane obrazy (plik obrazu oraz wszystkie powiązane pliki poboczne XMP) do innego folderu w systemie plików. Jeśli obraz z podaną nazwą pliku już istnieje w folderze docelowym, nie zostanie nadpisany – zamiast tego zostanie wygenerowany nowy duplikat z tym samym stosem historii, co zdjęcie źródłowe.
utwórz hdr
Tworzy obraz o wysokim zakresie dynamiki z wybranych obrazów i dodaje wynik do biblioteki jako nowy obraz w formacie DNG. Obrazy muszą być odpowiednio wyrównane, co oznacza, że muszą zostać zrobione na solidnym statywie. Możesz także generować HDR za pomocą programów takich jak Luminance HDR, a później importować je do darktable w celu dalszego przetwarzania. Pamiętaj, że darktable może tworzyć obrazy HDR tylko z plików raw.
zduplikuj
Tworzy duplikaty wybranych zdjęć w darktable. Zduplikowane obrazy współdzielą ten sam plik, ale każdy duplikat ma swój własny plik poboczny XMP i oddzielny wpis w bazie danych biblioteki darktable. Pozwala to przetestować różne edycje na tym samym obrazie.
obrót
Obraca w prawo lub w lewo na wybrane zdjęcia. Trzeciego przycisku, „resetuj obrót", można użyć do zresetowania obrotu obrazu do wartości zapisanej w jego danych Exif. Ta funkcja jest bezpośrednio połączona z modułem przetwarzania orientacji – wprowadzone tutaj zmiany są automatycznie konwertowane na element stosu historii dla tego modułu .
skopiuj lokalnie
Tworzy lokalne kopie wybranych obrazów na dysku lokalnym. Kopie te zostaną następnie użyte, gdy oryginalne obrazy nie będą dostępne (p. kopie lokalne).
synchronizuj kopię lokalną
Synchronizuje plik poboczny XMP lokalnej kopii każdego wybranego zdjęcia z kopią w pamięci zewnętrznej i usuwa lokalne kopie. Pamiętaj, że jeśli kopia lokalna została zmodyfikowana, a pamięć zewnętrzna nie jest dostępna, kopia lokalna nie zostanie usunięta (p. kopie lokalne).
grupuj
Tworzy nową grupę z wybranych obrazów (patrz grupowanie obrazów).
rozgrupuj
Usuwa wybrane obrazy z ich grupy (p. grupowanie obrazów).

🔗zakładka metadanych

pola wyboru typu metadanych
Typy metadanych (oceny, etykiety, metadane, kolory, etykiety geolokacji), na których chcesz operować.
kopiuj
Kopiuje wybrane typy metadanych z wybranego obrazu do schowka. Jeśli wybrano więcej niż jeden obraz lub nie wybrano żadnych obrazów, ten przycisk jest niedostępny.
wklej
Wkleja dowolne metadane ze schowka do wybranych zdjęć.
wyczyść
Usuwa wybrane typy metadanych z wybranych obrazów.
tryb
Podczas wklejania metadanych do obrazów ta opcja określa, czy metadane ze schowka powinny zostać scalone z istniejącymi metadanymi (połącz), czy też powinny je całkowicie zastąpić (nadpisz).
odśwież exif
Odświeża dane Exif z pliku źródłowego. Ostrzeżenie: może to spowodować nadpisanie niektórych tagów i metadanych, które zmieniłeś w darktable (takich jak oceny w postaci gwiazdek).
monochromatyczność
Oznacza zdjęcie jako monochromatyczny, co oznacza, że zostanie ono przydzielone do kolejki przetwarzania i procedur, zaprojektowanych specjalnie dla takich obrazów. Więcej informacji znajdziesz w sekcji wywoływanie zdjęć monochromatycznych.
kolor
Usuwa flagę monochromatyczną z obrazu, aby otrzymał domyślną kolejkę przetwarzania i wersje modułów, używane zwykle podczas wywoływania kolorowych zdjęć.

translations