znak wodny

Tworzy nakładkę wektorową na obrazie. Znaki wodne to standardowe dokumenty SVG i można je projektować za pomocą programu Inkscape.

Możesz również korzystać z plików graficznych map bitowych (PNG).

Procesor SVG w darktable może również zastępować ciągi w dokumencie SVG, umożliwiając umieszczenie w znaku wodnym informacji zależnych od konkretnego zdjęcia.

Zaprojektowane przez użytkownika znaki wodne należy umieścić w katalogu $HOME/.config/darktable/watermarks. Po umieszczeniu na miejscu użyj przycisku przeładowania, aby zaktualizować listę dostępnych znaków wodnych.

Poniżej zamieszczamy listę zmiennych tekstowych, możliwych do podstawienia wewnątrz dokumentu SVG.

Poza tą listą możesz użyć również zmiennych tekstowych, zdefiniowanych w sekcji zmienne.

$(WATERMARK_TEXT)       Krótki dowolny tekst (maksymalnie 63 znaki)
$(WATERMARK_COLOR)      Kolor tekstu $WATERMARK_TEXT
$(WATERMARK_FONT_FAMILY)   Krój czcionki, użyty $WATERMARK_TEXT
$(WATERMARK_FONT_STYLE)    Styl czcionki (normalny, ukośny (oblique), kursywa)
$(WATERMARK_FONT_WEIGHT)   Pogrubienie czcionki

🔗kontrolki modułu

znacznik
Wybierz znak wodny do zastosowania. Użyj przycisku „odśwież”, aby zaktualizować listę, aby zawierała wszelkie nowo dodane znaki wodne. Rozszerzenie pliku (png/svg) jest pokazane w nawiasach.
tekst
Wolne pole tekstowe, w którym można wpisać do 63 znaków, które mają zostać wydrukowane w miejscu, do którego odnosi się odpowiedni znak wodny. Przykład podano jako simple-text.svg.
font
Czcionka do użycia (domyślnie „DejaVu Sans Book”). Kliknij pole, aby otworzyć okno dialogowe z czcionkami dostępnymi w systemie. Czcionki można wyszukiwać według nazwy, a podgląd jest wyświetlany obok nazwy czcionki. Możesz podać własny przykładowy tekst.
kolor
kolor tekstu. Kliknij kolorowe pole, aby otworzyć okno dialogowe wyboru kolorów, które oferuje wybór najczęściej używanych kolorów, a także pozwala zdefiniować kolor w przestrzeni kolorów RGB.
krycie
Wartość krycia renderowanego znaku wodnego.
obrót
Kąt obrotu znaku wodnego.
skala
Skala znaku wodnego (w procentach), z uwzględnieniem wartości parametru “skaluj wg”.
skaluj wg:
Punkt odniesienia dla parametru skali – sposób, w jaki znak wodny skalowany jest względem zdjęcia:
-“obrazu” (domyślnie): Skaluje znak wodny względem całego zdjęcia,
-“dłuższej krawędzi”: Skaluje dłuższą krawędź znaku wodnego względem dłuższej krawędzi zdjęcia,
-“krótszej krawędzi”: Skaluje krótszą krawędź znaku wodnego względem krótszej krawędzi zdjęcia,
-“wysokości”: Skaluje wysokość znaku wodnego względem wysokości zdjęcia (przydatne dla tekstów o stałej wysokości czcionki),
-“opcje zaawansowane”: aktywuje dodatkowe opcje (poniżej), pozwalając wybrać, który wymiar zdjęcia odnieść do którego wymiaru znaku wodnego. Możesz przykładowo wybrać skalowanie wysokości znaku wodnego względem wysokości zdjęcia.
skaluj znak wodny do (tylko “opcje zaawansowane”)
Wymiar zdjęcia, do którego skalowany będzie znak wodny – “wysokość obrazu”, “szerokość obrazu”, “dłuższy bok obrazu” lub “krótszy bok obrazu”.
skala odniesienia znaku wodnego (tylko “opcje zaawansowane”)
Wymiar nieobróconego znaku wodnego (“szerokość znaku wodnego” lub “wysokość znaku wodnego”) do użycia jako odniesienie skali.
rozmieszczenie
Użyj tych elementów sterujących, aby wyrównać znak wodny do dowolnej krawędzi lub środka obrazu.
przesunięcie x
Przesunięcie niezależne od pikseli względem wybranego wyrównania na osi X.
przesunięcie y
Przesunięcie niezależne od pikseli względem wybranego wyrównania na osi Y.

translations