układ widoku ciemni

🔗lewy panel

Od góry do dołu:

nawigacja
Panel nawigacyjny dla widoku środkowego.
zrzuty obrazu
Tworzy i umożliwia podgląd zrzutów obrazu dla porównania z bieżącą edycją.
menedżer duplikatów
Pozwala na przeglądanie i zarządzanie duplikatami zdjęć.
globalny próbnik koloru
Wybór i analiza informacji o kolorze, pobranym z fragmentu zdjęcia.
etykiety
Zarządzaj etykietami.
informacje o obrazie
Wyświetla informacje o bieżącym zdjęciu.
manager masek
Wyświetla i umożliwia edycję masek wektorowych.
eksportuj
Eksportuje zaznaczone zdjęcia do lokalnych plików bądź zdalnych serwisów.

🔗prawy panel

Od góry do dołu:

analiza obrazu
Graficzne przedstawienie poziomów świateł i kolorów zdjęcia.
grupy modułów
Wybiera grupy modułów (jeśli aktywne).
wyszukiwarka modułów
Pomaga w odnalezieniu modułu (jeśli włączona).
moduły produkcyjne
Moduły, używane do obróbki zdjęcia.
kolejność modułów
Wskaźnik kolejności, w jakiej moduły produkcyjne wykonywane są w ramach kolejki.

🔗dolny panel

układ widoku ciemni

Od lewej do prawej

presets-icon presety
Menu szybkiego dostępu do presetów modułów. To menu możesz dostosować poleceniem “zarządzaj listą szybkich presetów…”.
styles-icon style
Menu szybkiego dostępu dla stylów. Najedź kursorem na nazwę stylu, aby zobaczyć bieżące zdjęcie w ciemni z zastosowanym tym stylem.
dodatkowe okno ciemni dodatkowe okno ciemni
W konfiguracjach wielomonitorowych umożliwia wyświetlenie drugiego obrazu na innym monitorze.
focus-peak-icon wykrywanie ostrości
Przełącza tryb wykrywania ostrości.
color-assessment-icon ocena koloru
Przełącza widok środowiska oceny koloru ISO12646.
raw-overexposed-icon wskaźnik prześwietlenia raw
Przełącza wskaźnik prześwietlenia raw (PPM – opcje).
clipping-icon wskaźnik prześwietleń
Przełącza ostrzeżenie o obcięciu (PPM – opcje).
softproof-icon korekta ekranowa
Przełącza nakładkę korekty ekranowej (PPM – opcje).
gamut-check-icon kontrola gamutu
Przełącza sprawdzanie zakresu kolorów (PPM – opcje).
guides-overlays-icon prowadnice i nakładki
LPM, aby włączyć/wyłączyć nakładki globalnej prowadnicy, PPM, aby zmienić ustawienia prowadnicy, w tym kolor wszystkich rysunków nakładek (masek, prowadnic kadrowania, itd.)

Na dole ekranu możesz w widoku stołu podświetlanego włączyć również moduł rolki filmu w celu umożliwienia selekcji i przetwarzania aktualnie wybranej kolekcji.

translations