przegląd

darktable-chart to narzędzie do wyodrębniania wartości luminancji i kolorów z obrazów kolorowych kart referencyjnych, takich jak wykresy IT8.7/1. Jego głównym celem jest porównanie obrazu źródłowego (zwykle nieprzetworzonego obrazu surowego) z obrazem docelowym (zwykle obrazem JPEG utworzonym w aparacie) i stworzenie stylu darktable, który jest w stanie wykorzystać wartości luminancji i koloru obrazu źródłowego, aby stworzyć obraz docelowy. Ten styl wykorzystuje moduł krzywej tonalnej, wejściowego profilu koloru oraz tablicy kolorów do tego celu.

Niektóre aparaty oferują różne tryby symulacji kliszy do wyboru. Z pomocą darktable-chart i podstawowych modułów można tworzyć style, które odwzorowują te symulacje z poziomu darktable.

translations