ciemnia

Kontroluje działanie widoku ciemni i powiązanych modułów.

🔗ogólne

przewiń w dół by zwiększyć parametr maski
Domyślnie przewijanie myszy w górę zwiększa wartość odpowiednich parametrów kształtu w maskach wektorowych. Zaznaczenie tej opcji odwróci to zachowanie (domyślnie wyłączone).
środkowy przycisk myszy zbliża na 200%
Gdy ta opcja jest włączona, kliknięcie środkowym przyciskiem myszy na obszarze obrazu powoduje przełączenie poziomu powiększenia pomiędzy dopasowaniem, 100% i 200%. Gdy opcja jest wyłączona, środkowy przycisk myszy przełącza pomiędzy dopasowaniem a 100%. W tym drugim przypadku możesz użyć Ctrl+klik środkowym przyciskiem myszy, aby uzyskać dostęp do poziomu powiększenia 200% (domyślnie włączone).
wzór linii informacji o zdjęciu
Określa format informacji do wyświetlenia w linii informacji o obrazie. Możesz korzystać z dowolnych zmiennych oraz z $(NL) dla nowej linii. Możesz także zastosować formatowanie (pogrubienie, kursywę, kolory, etc).
położenie linii informacji o zdjęciu
Określa panel ciemni, w którym wyświetlana będzie linia informacji o zdjęciu. Wybierz dowolną spomiędzy wartości “na górze po lewej”, “na górze po prawej”, “na górze pośrodku”, “na dole” lub “ukryte” (domyślnie “na dole”).
ramka wokół zdjęcia w trybie ciemni
Wyświetla obraz centralny w trybie ciemni z zewnętrzną ramką o zadanej szerokości w pikselach (domyślnie 20).
wyświetl paski przewijania w centralnym obszarze
Określa, czy pokazywać paski przewijania w centralnym obszarze ciemni (domyślnie wył.).
zmniejsz rozdzielczość obrazu podglądu
Zmniejsza rozdzielczość panelu nawigacji obrazu (wybierz spośród „oryginał”, „1/2”, „1/3” lub „1 Rozmiar /4"). Może to poprawić szybkość renderowania, ale należy zachować ostrożność, ponieważ może również utrudniać dokładne wybieranie kolorów i maskowanie (domyślnie „oryginał”).
pokaż ekran ładowania pomiędzy zdjęciami
Pokazuje szary ekran ładowania podczas nawigowania między obrazami w ciemni. Wyłącz tę opcję, aby wyświetlić prostą wiadomość wyskakującą i pozostawić poprzednie zdjęcie na miejscu, dopóki nie zostanie załadowany następny obraz. Pamiętaj, że wyłączenie tej opcji może być bardzo przydatne do szybkiego porównywania zduplikowanych obrazów, jednak mogą wystąpić problemy z długimi czasami ładowania (co prowadzi do myślenia, że następny obraz został już załadowany)m mogą także pojawić się artefakty wizualne podczas ładowania następnego zdjęcia (domyślnie włączone).

🔗moduły

wyświetlanie indywidualnych kanałów kolorów
Kontroluje sposób wyświetlania poszczególnych kanałów kolorów po aktywacji w funkcji maski parametrycznej. Możesz wybrać między „fałszywym kolorem” a „skalą szarości” (domyślnie „fałszywy kolor”).
ukryj wbudowane presety dla modułów produkcyjnych
Jeśli ta opcja jest włączona, w menu presetów modułów produkcyjnych będą wyświetlane tylko ustawienia zdefiniowane przez użytkownika — wbudowane presety będą ukryte (domyślnie wyłączone).
pokaż prowadnice w interfejsie modułu
Włącz tę opcję, aby wyświetlić lokalny interfejs prowadnic i nakładek bezpośrednio w interfejsie użytkownika modułów, które go obsługują (domyślnie włączone ).
rozwiń jeden moduł na raz
Kontroluj, w jaki sposób moduły produkcyjne są rozwijane w ciemni. Jeśli ta opcja jest włączona, rozwinięcie modułu przez kliknięcie powoduje zwinięcie dowolnego aktualnie rozwiniętego modułu. Jeśli chcesz rozwinąć moduł bez zwijania innych, możesz to zrobić, naciskając Shift+LPM. Wyłączenie tej opcji zamienia znaczenie kliknięcia i Shift+LPM (domyślnie włączone).
zwijaj moduły tylko w bieżącej grupie
Decydując się na rozszerzenie pojedynczego modułu produkcyjnego na raz (przy użyciu logiki zdefiniowanej w poprzednim ustawieniu), zwijaj tylko inne moduły, które pojawiają się w bieżącej widocznej grupie. Wyłącz tę opcję, aby upewnić się, że moduły w niewidocznych grupach również są zwinięte (domyślnie włączone).
rozwiń moduł, gdy jest aktywowany, i zwiń, gdy jest wyłączony
Wybierz tę opcję, aby ciemnia automatycznie rozwijała lub zwijała moduły produkcyjne, gdy są włączone lub wyłączone. (domyślnie wyłączone)
scroll processing modules to the top when expanded
With this option enabled processing modules are scrolled to the top of the right-hand panel when expanded. (default on)
pokazuj przyciski z prawej strony nagłówków modułów produkcyjnych
Wybierz, czy chcesz wyświetlić cztery przyciski (wskaźnik maski, menu wielu instancji, reset, menu ustawień wstępnych) po prawej stronie nagłówka modułu produkcyjnego. Przyciski te będą się pojawiać zawsze, gdy wskaźnik myszy znajdzie się nad modułem. W innych przypadkach będą pokazywane lub ukrywane zgodnie z tym wyborem preferencji:
  • zawsze: zawsze pokazuje wszystkie przyciski
  • aktywne: pokazuje przyciski tylko wtedy, gdy mysz znajduje się nad modułem
  • przyciemnij: przyciski są przyciemnione, gdy mysz nie jest nad modułem
  • auto: ukrywa przyciski, gdy panel jest wąski
  • zanikanie: wszystkie przyciski zanikają, gdy panel się zwęża
  • dopasuj: ukrywa wszystkie przyciski, jeśli nazwa modułu nie pasuje
  • gładko: wszystkie przyciski zanikają w jednym nagłówku jednocześnie
  • poślizg: chowa stopniowo poszczególne przyciski w razie potrzeby
(domyślnie zawsze)
pokazuj wskaźnik maski w nagłówkach modułów
Jeśli ta opcja jest włączona, ikona będzie wyświetlana w nagłówku każdego modułu produkcyjnego, w którym zastosowano maskę (domyślnie włączone).
pytaj o nazwę nowej instancji
Jeśli ta opcja jest włączona, podczas tworzenia nowej instancji modułu produkcyjnego, natychmiast zostanie wyświetlony monit, umożliwiający ustawienie nazwy dla nowej instancji (domyślnie wyłączone).
automatycznie aktualizuj nazwę modułu
Automatycznie aktualizuje nazwy (etykiety) modułów produkcyjnych, jeśli bieżące parametry modułu odpowiadają parametrom zapisanego presetu. Nazwa modułu zostanie zaktualizowana tylko wtedy, gdy nie została już ręcznie zmieniona dla bieżącego obrazu. Zostanie ona ustawiona albo na nazwę modułu, z którego utworzono preset (jeśli nazwa modułu została zmieniona ręcznie przed utworzeniem presetu), albo na nazwę samego presetu (domyślnie włączone).

translations