stół podświetlany

Kontroluje funkcjonalność w widoku i modułach stołu podświetlanego.

🔗ogólne

ukryj wbudowane ustawienia dla modułów narzędziowych
Jeśli ta opcja jest włączona, tylko presety użytkownika będą wyświetlane w menu presetów dla modułów narzędziowych — wbudowane będą ukryte (domyślnie wyłączone).
używaj pojedynczego kliknięcia w module kolekcji
Włącza tryb „pojedynczego kliknięcia” w module kolekcji, co umożliwia wybieranie zakresów (domyślnie wyłączone).
rozwiń jeden moduł na raz
Kontroluje sposób rozwijania modułów narzędziowych. Jeśli ta opcja jest włączona, rozwinięcie modułu przez kliknięcie powoduje zwinięcie dowolnego innego, aktualnie rozwiniętego panelu. Jeśli chcesz rozwinąć panel bez zwijania pozostałych, możesz to zrobić, naciskając Shift+kliknięcie. Wyłączenie tej opcji zamienia znaczenie kliknięcia i Shift+kliknięcia (domyślnie wyłączone).
scroll utility modules to the top when expanded
With this option enabled the side panels will scroll a utility module to the top of the panel when it is expanded. (default off)
dwukrotne przyznanie jednej gwiazdki nie wyzeruje oceny
Zwykle dwukrotne kliknięcie jednej gwiazdki ustawia zerową ocenę tego obrazu. Zaznacz tę opcję, aby wyłączyć tę funkcję (domyślnie wyłączone).
wyświetl paski przewijania w centralnym obszarze
Określa, czy wyświetlać paski przewijania w centralnym widoku stołu podświetlanego (domyślnie włączone).
pokaż czas obrazu w milisekundach
Wybierz, czy przy wyświetlaniu wartości czasu mają być uwzględniane milisekundy (domyślnie wyłączone). Jeśli ustawione, milisekundy są wyświetlane w module informacji o obrazie i mogą być również użyte w module geotagowania.

🔗miniaturki

użyj pliku raw zamiast osadzonego JPEG od rozmiaru
Podczas generowania miniatur dla obrazów, które nie zostały jeszcze przetworzone w ciemni, darktable wygeneruje miniatury w oparciu o plik raw wtedy, gdy rozmiar miniatury będzie większy, niż wartość tego parametru. Jeśli miniatura jest mniejsza niż ten rozmiar, program użyje obrazu podglądu JPEG osadzonego w pliku raw. Po przetworzeniu obrazu w ciemni miniatury będą zawsze generowane z surowych danych (możesz wrócić do podglądu JPEG, odrzucając historię). Aby renderować miniatury w najlepszej jakości, wybierz „zawsze”.
generuj wysokiej jakości miniaturki od rozmiaru
Jeśli rozmiar miniatury jest większy niż ta wartość i jest generowany z nieprzetworzonych danych, zostanie on przetworzony przy użyciu ścieżki renderowania pełnej jakości, która jest lepsza, ale wolniejsza (domyślnie 720p). Aby renderować miniatury w najlepszej jakości, wybierz „zawsze”.
włącz zaplecze dyskowe dla pamięci podręcznej miniatur
Po aktywacji darktable przechowuje wszystkie miniaturki na dysku jako dodatkową pamięć podręczną, dzięki czemu miniaturki pozostają dostępne nawet po usunięciu z podstawowej pamięci podręcznej. Wymaga to więcej miejsca na dysku, ale przyspiesza widok stołu podświetlanego, ponieważ pozwala uniknąć ponownego przetwarzania miniatur (domyślnie włączone).
przechowywanie pełnego podglądu na dysku
Jeśli opcja jest włączona, darktable zapisuje pełne obrazy podglądu na dysk (.cache/darktable/) po usunięciu z pamięci podręcznej. Pamiętaj, że może to zająć dużo miejsca (kilka gigabajtów dla 20 tysięcy zdjęć), a darktable nigdy nie usuwa obrazów z pamięci podręcznej. Jeśli chcesz, możesz bezpiecznie usunąć je ręcznie. Włączenie tej opcji znacznie poprawi wydajność stołu podświetlanego podczas powiększania obrazu w trybie pełnego podglądu (domyślnie wyłączone).
generuj miniatury w tle
Określa, czy miniatury mają być automatycznie generowane w tle, gdy użytkownik znajduje się w widoku stołu podświetlanego i jest nieaktywny (brak aktywności klawiatury/myszy). Miniatury będą generowane do wybranego rozmiaru (domyślnie nigdy).

Note: You can set the period of inactivity required before thumbnail generation will start by altering the backthumbs_inactivity setting in $HOME/.config/darktable/darktablerc (default 5 seconds).

resetuj zabuforowane miniatury
Wymusza regenerację miniatur poprzez zresetowanie bazy danych. Może to być potrzebne, jeśli niektóre miniatury zostały ręcznie usunięte lub uległy uszkodzeniu (domyślnie wyłączone).
separatory kategorii rozmiarów
Kategorie rozmiarów umożliwiają wyświetlanie różnych nakładek miniatur w zależności od rozmiaru miniatur. Zestaw wartości rozdzielonych pionową kreską określa, w jakim rozmiarze obrazu zmienia się kategoria. Domyślna wartość „120|400” oznacza, że generowane będą 3 kategorie miniatur: 0-120px, 120-400px i >400px.
szablon rozszerzonej nakładki dla miniatur
Jeśli wybrałeś wyświetlanie rozszerzonego tekstu nakładki na obrazach miniatur, to ustawienie pozwala określić, jakie informacje mają być wyświetlane. Ten wzorzec może wykorzystywać dowolne zmienne, zdefiniowane w sekcji zmienne. Możesz również zastosować formatowanie (pogrubienie, kursywę, kolory, itp.).
szablon podpowiedzi dla miniatury (ustaw pusty, aby wyłączyć)
Określa, jakie informacje są wyświetlane w etykiecie narzędzia, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad miniaturami obrazów. Ten wzorzec może również wykorzystywać dowolne zmienne i formatowanie, jak w rozszerzonym formacie nakładki.

translations