historia

Panel historii pokazuje całą historię edycji danego zdjęcia według kolejności przeprowadzenia poszczególnych operacji. Jest ona zapisywana w bazie biblioteki darktable i w pliku pobocznym XMP, jest także przechowywana pomiędzy poszczególnymi sesjami edycyjnymi.

Za każdym razem, kiedy moduł jest włączany, deaktywowany, przesuwany bądź zmieniany, w historii pojawia się nowy zapis.

Historia może być odpytywana i modyfikowana z poziomu modułu historii w ciemni.


Uwaga: Kolejność operacji w historii nie odzwierciedla kolejności, w której moduły zostały uruchomione, lecz kolejność stosowania. Kolejność wykonania reprezentowana jest poprzez porządek modułów w panelu po prawej stronie.


translations