darktable-cltest

Plik binarny darktable-cltest sprawdza, czy w twoim systemie istnieje użyteczne środowisko OpenCL, z którego może korzystać darktable. Emituje pewne dane debugowania, które jest równoważne wywołaniu darktable -d opencl, a następnie kończy działanie.

darktable-cltest jest wywoływane bez parametrów linii poleceń.

translations