aberracja chromatyczna

Koryguje aberracje chromatyczne.

W przeciwieństwie do modułu aberracji chromatycznej raw, ten moduł nie wymaga na wejściu surowych danych.

🔗organizacja pracy

Dla najlepszego efektu radzimy po kolei:

  1. Jak najbardziej zmniejszyć aberracje chromatyczne w module korekcji obiektywu przy użyciu suwaków TCA.
  2. Zwiększyć wartość suwaka siły w tym module dla lepszego sprawdzenia efektu.
  3. Zwiększać promień do momentu wyeliminowania aberracji. Jeśli okaże się to niewystarczające, aktywować ustawienie “bardzo duża aberracja chromatyczna'.
  4. Wybrać prowadnicę, dającą najlepsze efekty, jeśli chodzi o ostrość i artefakty.
  5. Zredukować siłę dla uniknięcia efektu zbytniego wyblaknięcia kolorów.

Dla bardziej skomplikowanych przypadków możesz wypróbować również poniższe rozwiązania:

  • użycie kilku instancji z różnymi trybami korekcji – na przykład pierwszej instancji w trybie “rozjaśniania”, a drugiej w trybie “przyciemniania”,
  • użycie kilku instancji z niskim natężeniem dla niewielkiej korekty aberracji chromatycznej na raz, bez zbytniej degradacji kolorów,
  • użycie modułu z maską parametryczną bądź wektorową,
  • użycie trybów mieszania kanałów RGB (czerwonego, zielonego i niebieskiego) w celu ograniczenia efektu do wskazanego kanału.

🔗kontrolki modułu

prowadnice
Kanał barwny, który zostanie użyty jako odniesienie dla korekcji.
promień
Promień działania efektu. Zwiększaj do momentu eliminacji aberracji. Jest to najważniejszy suwak modułu.
siła
Suwak działa jako bezpiecznik i może ci pomóc w zachowaniu kolorowych obszarów, nie dotkniętych aberracją. Zwiększ jego wartość dla mocniejszej korekty, zmniejsz dla silniejszej ochrony.
tryb korekcji
Pozwala na ograniczenie efektu tylko do rozjaśnienia lub ściemnienia pikseli. Dla pełnej kontroli możesz go użyć w połączeniu z trybami mieszania R, G i B i wieloma instancjami.
bardzo duża aberracja chromatyczna
Zapętla algorytm dla uzyskania lepszego efektu przy bardzo dużych aberracjach chromatycznych.

translations