kontrolki modułu

Ten rozdział opisuje sposoby interakcji z kontrolkami modułów.

🔗suwaki

Suwaki oferują pięć różnych metod interakcji, w zależności od poziomu dokładności, którego potrzebujesz.

kliknięcie LPM
Kliknij gdziekolwiek w obszarze suwaka, żeby ustawić jego wartość. Możesz również kliknąć i przesunąć suwak w celu zmiany jego wartości. Nie musisz klikać dokładnie w trójkąt czy linię – możesz kliknąć gdziekolwiek w obszarze suwaka, nawet na jego etykietę.
rolka myszy (dostosuj)
Najedź kursorem myszy na suwak, a następnie użyj rolki myszy, aby dostosować wartość. Możesz zmienić domyślną prędkość, z jaką przewijanie myszy dostosowuje suwak, przewijając ten suwak w trybie wizualnego mapowania skrótów.
klawisze strzałek na klawiaturze (dostosowywanie)
Kiedy suwak jest wybrany, możesz przesunąć nad niego kursor myszy, by przy pomocy klawiszy strzałek (←/↓ oraz →/↑) określić wskazywaną wartość. W celu wyboru suwaka bez zmiany bieżącej wartości kliknij dwa razy PPM.
PPM (menu kontekstowe)
Kiedy kursor znajduje się nad suwakiem, PPM wyświetli pod suwakiem kontrolkę, którą możesz sterować przy użyciu myszki lub klawiszy numerycznych z klawiatury.

bauhaus

Krzywa, rozciągająca się od trójkątnego znacznika, zmienia kształt wraz z ruchem kursora. Im bliżej znacznika znajduje się kursor, tym mniejsza kontrola nad finalną wartością; im dalej od znacznika znajduje się kursor, tym precyzyjniejsza kontrola wartości. LPM zatwierdza nową wartość i zamyka kontrolkę.

Możesz też wpisać nową wartość przy użyciu klawiatury i zatwierdzić ją klawiszem Enter. Możesz nawet wpisać ją w postaci wyrażenia arytmetycznego, które darktable obliczy za ciebie – poprzednią wartość możesz oznaczyć jako “x”.

W przypadku większości suwaków wyświetlane wartości minimalne i maksymalne nazywane są „limitami miękkimi” — nie reprezentują wartości minimalnych/maksymalnych, które można wprowadzić, a jedynie sugerowany zakres „normalnych” wartości, których większość użytkowników nie będzie musiała przekraczać w normalnej pracy. Oprócz tych miękkich limitów, każdy suwak ma również „twarde limity”, których nie można przekroczyć.

Możesz kliknąć PPM i wpisać dowolną wartość, aż do twardych limitów dla danego suwaka. Na przykład w module obrót i perspektywa miękkie limity kąta wynoszą od -10 do +10 stopni, natomiast twarde limity wynoszą -180 do +180 stopni; W module ekspozycji miękkie limity dla suwaka ekspozycji wynoszą od -3 do +4 EV, natomiast twarde limity wynoszą od -18 do +18 EV. Jeśli spróbujesz wprowadzić wartość przekraczającą twardy limit, zostanie ona automatycznie dostosowana do minimalnej/maksymalnej dopuszczalnej wartości.

kliknij dwukrotnie (reset)
Kliknij dwukrotnie suwak lub jego etykietę, aby przywrócić wartość domyślną. Ctrl + podwójne kliknięcie, aby zresetować jego wartość z powrotem do dowolnego automatycznie zastosowanego presetu (o ile ma ono zastosowanie do bieżącego zdjęcia). Jeśli kontrolki są zgrupowane w interfejsie z kartami, możesz dwukrotnie kliknąć etykietę nagłówka karty, aby zresetować wszystkie ustawienia na tej karcie.

Dodatkowo szybkość rolki myszy, klawiszy strzałek i operacji “kliknij i dostosuj” może być zmieniana:

  • przytrzymaj Shift przy określaniu wartości, aby zwiększyć skok wartości dziesięciokrotnie.

  • przytrzymaj Ctrl przy określaniu wartości, aby zmniejszyć skok wartości dziesięciokrotnie.

Wartości obu tych mnożników możesz modyfikować w ustawienia > skróty, zmieniając ich prędkość.

🔗listy rozwijalne

Kliknij na liście, aby zobaczyć listę dostępnych opcji do wyboru. Niekiedy lista otworzy się blisko górnej lub dolnej krawędzi ekranu wskazując, że nie wszystkie opcje są widoczne – użycie rolki myszy pozwoli przewinąć wszystkie opcje. Możesz również skorzystać z kółka myszy i klawiatury, aby wybrać opcję, lub zacząć pisać, jeśli chcesz filtrować listę wartości.

Podobnie jak w przypadku suwaków, możesz kliknąć dwukrotnie pole kombi lub jego etykietę, aby przywrócić wartość domyślną, lub kliknąć Ctrl i dwukrotnie kliknąć, aby zresetować do dowolnego automatycznie zastosowanego presetu.

🔗próbniki koloru

Część modułów pozwala na wybór parametrów przy użyciu próbników (oznaczonych ikoną color-picker-icon ). Korzystają one ze standardowego interfejsu, a większość operuje w trybie punktowym bądź obszarowym. Tryb punktowy może być aktywowany przez kliknięcie na ikonie próbnika. Tryb obszarowy – przez Ctrl+LPM lub PPM.

🔗skróty klawiszowe

Parametry modułów mogą być również ustawiane przy użyciu skrótów klawiaturowych. Zob. ustawienia > skróty.

translations