zrzuty obrazu

Przechowuje robocze zrzuty obrazu i umożliwia ich porównanie z bieżącą edycją.

Zrzuty obrazu można wykonać w dowolnym momencie procesu wywoływania, a następnie nałożyć je na bieżący widok centralny. Pozwala to na przeprowadzenie porównania obok siebie (domyślnie lewy=zrzut, prawy=aktywna edycja) podczas dostrajania parametrów modułu. Można to również połączyć z modułem historii operacji, aby porównać zrzut obrazu z różnymi etapami wywołania.

Aby zrobić zrzut obrazu, kliknij przycisk zrób zrzut obrazu. Nad przyciskiem zobaczysz listę zrzutów, które zostały wykonane podczas tej sesji edycji. Nazwa każdego zrzutu odzwierciedla nazwę modułu, wybranego w stosie historii i jego pozycję w momencie wykonania. Możesz wybrać dla niego własną nazwę poprzez Ctrl+LPM na nazwie zrzutu – będzie ona wyświetlona po nazwie modułu, oddzielona znakiem wyliczenia.

Kliknij nazwę migawki, aby ją wyświetlić — umożliwia to podział widoku pomiędzy zapisanym obrazem migawki a bieżącym stanem przetworzonego zdjęcia. Możesz kontrolować położenie linii podziału, klikając i przeciągając linię myszką. Jeśli najedziesz myszką na linię podziału, na środku linii pojawi się mała ikona obrotu. Kliknij tę ikonę, aby przełączać się między widokiem podzielonym w pionie i poziomie — położenie migawki i bieżącego obrazu zostanie obrócone w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, co pozwoli ci wybrać, czy mają być wyświetlane u góry, u dołu, po lewej czy po prawej stronie ekranu.

Przez cały czas wyświetlana jest strzałka zawierająca literę „S”, aby wskazać, która strona obrazu jest zrzutem obrazu (ang. screenshot), a która bieżącą edycją.

Możesz przesuwać lub powiększać obraz podczas korzystania z widoku migawki za pomocą klawiatury lub myszy. Aby przesuwać myszą, musisz przytrzymać klawisz „a” podczas klikania i przeciągania (klawisz ten można skonfigurować w ustawienia > skróty > widoki > ciemnia > wymuś przesuwanie i przybliżanie myszą).

Kliknij ponownie nazwę zrzutu obrazu, aby wyłączyć nakładkę i wrócić do sesji edycji. Kliknij przycisk resetowania modułu, aby usunąć wszystkie istniejące zrzuty.


Uwaga: Migawki są zachowywane przez cały czas trwania sesji darktable. Oznacza to, że możesz także używać migawek do porównywania z innym obrazem. Po prostu przejdź do tego obrazu i włącz normalny widok migawki. Gdy to zrobisz, w nazwie migawki pojawi się strzałka wskazująca, że nie została ona pobrana z bieżącego obrazu — najedź myszką na nazwę, aby wyświetlić nazwę obrazu źródłowego w podpowiedzi.


translations