panel szybkiego dostępu

Panel szybkiego dostępu zbiera w jednym miejscu dostęp do widżetów wybranych modułów.

panel szybkiego dostępu

Nowe widżety możesz dodać do panelu poprzez

Kliknij na ikonie po prawej stronie nazwy modułu, żeby otworzyć jego pełną wersję. Kliknij na ikonie po lewej stronie nazwy modułu, żeby go aktywować/deaktywować.

Jeśli jakikolwiek moduł posiada włączone wiele instancji, wówczas operowanie nim z poziomu panelu szybkiego dostępu jest niemożliwe i w takim wypadku musisz skorzystać z pełnej wersji interfejsu modułu.

translations