(deprecated) fill light


Zauważ, że moduł, począwszy od darktable 3.4, jest przestarzały i nie powinien być używany do nowych edycji. Zamiast niego prosimy korzystać z modułu korektora tonów lub z modułu ekspozycji z zastosowaną maską wektorową.


Lokalnie modyfikuje ekspozycję na podstawie jasności pikseli.

Ten moduł przesuwa ekspozycję, zwiększając jasność za pomocą krzywej Gaussa o określonej szerokości, wyśrodkowanej na danej jasności.

🔗kontrolki modułu

ekspozycja
Ekspozycja dla wypełnienia światłem (EV)
środek
Średnia jasność, na którą wpływa światło wypełniające. Jasność należy ustawić ręcznie, ale można użyć próbnika kolorów, aby uzyskać wskazówki oparte na próbce z obrazu. Jasność wybranego punktu/obszaru jest wyświetlana na pasku gradientu.
szerokość
Szerokość krzywej Gaussa. Liczba ta jest wyrażona w strefach, przy czym pełny zakres to 10 stref.

translations