darktable-chart

Plik binarny darktable-chart to dedykowane narzędzie do tworzenia stylów z par obrazów, takich jak RAW+JPEG, z przetwarzaniem w aparacie. Szczegóły dotyczące jego użycia można znaleźć w sekcji korzystanie z darktable-chart.

darktable-chart może uruchamiać GUI lub być używany jako program wiersza poleceń.

darktable-chart
       [--help]
       [<plik wejściowy Lab pfm>]
       [<plik cht>]
       [<referencyjny cgats/it8 lub plik Lab pfm>]

Wszystkie parametry są opcjonalne, jednak jeśli chcesz podać drugą nazwę pliku, musisz również podać pierwszą. Uruchomienie darktable-chart w ten sposób otwiera specjalny graficzny interfejs użytkownika (szczegóły można znaleźć w sekcji korzystanie z darktable-chart).

--help
Wyświetla użyteczną informację i kończy pracę.
<plik wejściowy Lab pfm>
Otwiera narzędzie z podanym plikiem jako obrazem źródłowym. Plik wejściowy musi być w formacie Lab Portable Float Map.
<plik cht>
Określa plik wykresu, opisujący układ używanego wzornika barw.
<referencyjny cgats/it8 lub plik Lab pfm>
Określa wartości referencyjne, albo jako wartości zmierzone zgodnie ze standardem CGATS, albo jako obraz odniesienia w formacie Lab Portable Float Map.

Alternatywnie darktable-chart może być użyty jako program wiersza poleceń do generowania plików stylu darktable przy użyciu wcześniej zapisanych plików CSV.

darktable-chart
       --csv
       <plik csv>
       <liczba próbek>
       <wyjściowy plik dtstyle>

Wszystkie parametry są obowiązkowe.

<plik csv>
plik CSV, zapisany wcześniej z poziomu darktable-chart.
<liczba próbek>
Liczba próbek kolorów do użycia w ustawieniach tabeli wyszukiwania kolorów utworzonego stylu.
<wyjściowy plik dtstyle>
Nazwa tworzonego pliku stylu.

translations