sposób odwzorowania barw

Jeśli renderowanie za pomocą LittleCMS2 jest włączone (p. metoda renderowania), możesz zdefiniować sposób obsługi kolorów spoza przestrzeni podczas konwersji między przestrzeniami kolorów. Pola wyboru w modułach eksportu, wyjściowego profilu koloru i korekty ekranowej umożliwiają wybór następujących metod renderowania:

percepcyjny
Najlepiej nadaje się do fotografii, ponieważ zachowuje względną pozycję kolorów. To zazwyczaj najlepszy wybór.
względny kolorymetryczny
Kolory spoza przestrzeni są konwertowane na kolory o tej samej jasności, ale o różnym nasyceniu. Pozostałe kolory pozostają niezmienione.
nasycenie
Nasycenie jest utrzymane, jasność jest lekko zmieniona.
bezwzględny kolorymetryczny
Zachowuje punkt bieli.

translations