renderintentie

Als renderen met LittleCMS2 is geactiveerd (zie renderingmethode) kan je definiëren hoe om te gaan met kleuren die buiten het gamma vallen bij het converteren tussen kleurruimten. Een selectievak in de exporteren, [uitgaand kleurprofiel](../../module-reference/processing-modules/ output-color-profile.md), en soft proof modules geven jou de keuze uit de volgende weergave-intenties:

waarnemend
Meest geschikt voor foto’s omdat de relatieve positie van kleuren behouden blijft. Dit is meestal de beste keuze.
relatief colorimetrisch
Kleuren die buiten het gamma vallen, worden geconverteerd naar kleuren met dezelfde helderheid, maar met een andere verzadiging. Andere kleuren blijven ongewijzigd.
verzadiging
De verzadiging blijft behouden, maar de helderheid is enigszins gewijzigd.
absoluut colorimetrisch
Behoud het witpunt.

translations