overzicht

De modules in dit referentiegedeelte zijn onderverdeeld in twee verschillende typen:

verwerkingsmodules
Verwerkingsmodules worden uitsluitend gebruikt in de ontwikkelen weergave. Elke module voert een verwerkingsbewerking uit op het beeld voordat de uitvoer wordt doorgegeven aan de volgende module voor verdere verwerking. Samen vormt deze opeenvolging van verwerkingsstappen de pixelpijp.
toepassings modules
Toepassings modules kunnen in elke darktable-weergave worden gebruikt. Ze zijn niet direct betrokken bij het verwerken van de pixels van een afbeelding, maar voeren andere ondersteunende functies uit (het beheren van metadata en labels van afbeeldingen, het bewerken van de geschiedenis, het wijzigen van de volgorde van de pixelpijplijn, snapshots en duplicaten, het exporteren van afbeeldingen, enz.).

De twee types modules hebben een aantal aspecten gemeen, die hieronder worden beschreven.

🔗module koptekst

Elke module heeft bovenaan een koptekst, die normaal gesproken uit de volgende elementen bestaat:

module naam
Klik op de naam om de rest van de module uit of samen te vouwen en de instellingen te tonen/verbergen.
reset parameters knop:
Dit verschijnt normaal gesproken rechts van de modulenaam en wordt gebruikt om de status van de module terug te zetten naar de oorspronkelijke staat.
voorinstellingenmenu
Dit verschijnt normaal gesproken helemaal rechts van de module-koptekst. Het menu voorinstellingen wordt voornamelijk gebruikt in verwerkingsmodules, maar in veel van de hulpprogrammamodules kunnen ook voorinstellingen worden gedefinieerd. Je kan dit menu ook openen door met de rechtermuisknop ergens op de module koptekst te klikken.

Verwerkingsmodules bevatten aanvullende elementen in hun module koptekst, zoals beschreven in de sectie koptekst verwerkingsmodule.

🔗module grootte wijzigen

🔗toepassings modules

Some utility modules contain lists of information that can grow as more entries are added. To help manage screen real-estate, it is possible to increase or decrease the maximum number of entries that can be displayed before a scroll bar is added. To alter the maximum number of entries, place the mouse over an entry in the list, and hold Shift+Alt while scrolling your mouse wheel. If the list currently contains more entries than this maximum, a scrollbar will appear so that you can access the hidden entries. Alternatively you can click+drag the bottom of the scrollable area with your mouse.


Note: It is not possible to extend these areas beyond the number of entries currently shown. If you attempt to do so using Shift+Alt+scroll, the maximum number of entries will increase, and a toast message will appear informing you of the new maximum. However, the module itself will not be resized unless its content exceeds this maximum.


🔗verwerkingsmodules

Sommige verwerkingsmodules bevatten getekende grafische elementen die afhankelijk van de breedte van jouw zijpanelen te veel of te weinig schermruimte in beslag kunnen nemen. Deze tekengebieden hebben meestal standaard een beeldverhouding van 16:9 en kunnen op dezelfde manier worden vergroot of verkleind door eroverheen te bewegen en Ctrl ingedrukt te houden tijdens het scrollen.

translations