filmstrip

De filmstrip kan worden gebruikt om snel te schakelen tussen afbeeldingen. De getoonde afbeeldingen zijn dezelfde als die weergegeven in de bibliotheekweergave en worden gedefinieerd door de momenteel geselecteerde collectie.

filmstrip

De filmstrip kan worden in- en uitgeschakeld met de sneltoets Ctrl+F. De hoogte van het filmstrippaneel kan worden gewijzigd door op de bovenrand te klikken en te slepen.

Navigeer snel door de afbeeldingen in de filmstrip door met de muis te scrollen. Verhoog de scrollsnelheid met Shift+scroll. Wijzig de hoogte van de filmstrip met Ctrl+scroll of door op de bovenkant van het paneel te klikken+slepen. In de ontwikkel omgeving kunt u de foto die momenteel wordt verwerkt wijzigen door op een andere afbeelding in de filmstrip te klikken.

In ontwikkelen wordt het beeld dat momenteel wordt verwerkt, geselecteerd en gemarkeerd. Beweeg met jouw muis over een afbeelding op de filmstrip om deze te selecteren (om ernaar te handelen met een sneltoets) zonder de afbeelding die wordt verwerkt te wijzigen.

Als je meerdere afbeeldingen in de filmstrip wilt selecteren, gebruik je Alt+klik om de eerste afbeelding te selecteren, gevolgd door Ctrl+klik om meer afbeeldingen te selecteren of te deselecteren, of Shift+klik om een reeks afbeeldingen te selecteren.

De volgende snelkoppelingen kunnen gebruikt worden om afbeeldingen in de filmstrip te selecteren:

 • Ctrl+a selecteert alle afbeeldingen in de filmstrip

 • ctrl+shift+a deselecteert alle afbeeldingen

 • ctrl+i inverteer huidige selectie

De volgende snelkoppelingen kunnen gebruikt worden acties uit te voeren op de geselecteerde afbeeldingen

 • F1, F2, F3, F4, F5 verwijdert of voegt een kleurenlabel toe(respectievelijk rood, geel, groen, blauw, paars). Een kleur wordt toegevoegd als een van de geselecteerde afbeeldingen deze label niet heeft, anders zal de label verwijdert worden

 • 0, 1, 2, 3, 4, 5 stelt de ster beoordeling in

 • r weigert de afbeelding(en)

 • ctrl+d dupliceert de afbeelding(en)

 • ctrl+c kopieert alle bewerkingsstappen

 • ctrl+v plakt alle gekopieerde bewerkingsstappen

 • ctrl+shift+c kopieert de bewerkingsstappen selectief

 • ctrl+shift+v plakt de gekopieerde bewerkingsstappen selectief

Zie de geschiedenis moduledocumentatie van de bibliotheek voor meer informatie over de kopieer- en plakfunctionaliteit.

translations