een eenvoudig lua-voorbeeld

Laten we beginnen met een eenvoudig voorbeeld dat een beetje code op het scherm zal afdrukken. Maak een bestand met de naam luarc in de configuratiemap van darktable (meestal $HOME/.config/darktable/) en voeg de volgende regel toe:

print("Hello World !")

Start darktable en je zult de zin “Hello World !” op de console zien staan. Niets bijzonders, maar het is een begin.

Op dit moment is er niets darktable-specifiek in het script. We gebruiken gewoon de standaard printfunctie van Lua om een string af te drukken. Dat is mooi en zo, maar we kunnen beter dan dat. Om toegang te krijgen tot de darktable-API moet u deze eerst vereisen en het geretourneerde object in een variabele opslaan. Zodra dit is gebeurd, heb je toegang tot de darktable-API als subvelden van het geretourneerde object. Dit alles is gedocumenteerd in de Lua API referentiehandleiding van darktable.

local darktable = require "darktable"
darktable.print_error("Hello World !")

Voer het script uit en … er gebeurt niets. De functie darktable.print_error is net als print maar zal het bericht alleen afdrukken als je lua-sporen hebt ingeschakeld door darktable uit te voeren met “darktable -d lua” op de opdrachtregel. Dit is de aanbevolen manier om sporen te doen in een darktable lua-script.

translations