glans

Creëer een zacht glanseffect.

Deze module werkt door de hooglichten te vervagen en het resultaat vervolgens te vermengen met de originele afbeelding.


Opmerking: Deze module zorgt voor vervaging in de Lab-kleurruimte en wordt niet langer aanbevolen. Gebruik in plaats daarvan de toon equalizer module of de belichtins module met een [parametrisch masker](../../darkroom/masking-and- blending/masks/parametric.md).


🔗module instellingen

afmeting
De ruimtelijke omvang van het glanseffect.
drempel
De drempel voor de helderheidsverhoging..
kracht
De kracht van de overbelichting.

translations