meerdere sessies

Veel van darktable’s modules kunnen meer dan eens in de pixelpijp worden toegepast. Elke sessie van een module gedraagt zich onafhankelijk, neemt zijn input van de module eronder in de pixelpijp en levert zijn output aan de volgende module.

Net als bij de basissessie van een module, kunnen alle sessies onafhankelijk binnen de pixelpijp worden verplaatst door Ctrl+Shift ingedrukt te houden tijdens het slepen en neerzetten of door “omhoog” of “omlaag” te kiezen in het vervolgkeuzemenu meerdere sessies.

Sessies kunnen worden hernoemd met Ctrl+klik op de modulenaam.

🔗typische toepassingen

Er zijn veel gelegenheden waarbij het zinvol is om een module meer dan eens in de pixelpijp toe te passen. Hier zijn enkele typische gebruiksgevallen.

  • De belichting module kan gebruikt worden in combinatie met maskers om delen van een afbeelding lichter of donkerder te maken. Er kan een afzonderlijke sessie worden gemaakt om elk gemaskeerd gebied van de afbeelding te wijzigen.

  • Mogelijk wil je luma- en chroma-ruis onafhankelijk van elkaar afhandelen. Dit kan worden bereikt door twee sessies van de door jou gekozen ruisonderdrukkingsmodule te genereren en de eerste alleen op luma te gebruiken (door overvloei mode “ophelderen”) en de tweede alleen op chroma (door overvloei mode “kleur” te selecteren).


Opmerking: Elke sessie draagt ook bij aan de werklast van je pixelpijp. Het genereren van te veel sessies - vooral van de meer veeleisende modules - zal merkbare vertraging veroorzaken.


🔗meerdere exemplaren beheren

Klik op het meerdere exemplaren menu in de module koptekst om een menu weer te geven met de volgende opties. Klik met de rechtermuisknop op het menupictogram om direct een nieuw exemplaar aan te maken (dezelfde actie als klikken op de optie “nieuw exemplaar” in het menu).

nieuw exemplaar
Maak een nieuw exemplaar van de huidige module met alle parameters teruggezet naar hun standaardwaarden. De ’exemplaarnaam’ wordt automatisch ingesteld op een uniek geheel getal, zodat deze kan worden onderscheiden van de bovenliggende.
dupliceer exemplaar
Maak een nieuw exemplaar van de huidige module met al zijn parameters overgenomen van het huidige exemplaar. Net als bij ’nieuw exemplaar’ wordt de ’exemplaarnaam’ automatisch ingesteld op een uniek geheel getal.
omhoog/omlaag bewegen
Verplaats het exemplaar omhoog of omlaag in de pixelpijp
verwijderen
De huidige exemplaar verwijderen. Deze optie is niet beschikbaar als er slechts één exemplaar aanwezig is.
hernoemen
Hernoem de huidige exemplaar. Zie de sectie geschiedenis voor meer informatie over hoe de exemplaarnaam van invloed is op het kopiëren en plakken van de geschiedenis.

translations