metadata-editor

Bewerk de metadata van geselecteerde afbeeldingen.

Metadata is tekst in vrije vorm (titel, beschrijving, maker, uitgever, rechten enz.) die jouw afbeeldingen beschrijft.

Wanneer meerdere geselecteerde afbeeldingen verschillende waarde bevatten voor een bepaalde metadata veld laat de module voor dat veld zien. Wanneer je kiest om de wijzigen toe te passen, worden deze velden niet gewijzigd. Als je met de rechtermuisknop klikt op het veld, worden de verschillen in waarden in een lijst weergegeven aan het einde van het contextueel menu. Selecteer een van de waarden in het menu die voor alle geselecteerde afbeeldingen gebruikt moet worden. Door op “toepassen” of op de Enter / Tab toets te drukken, worden de wijzigingen opgeslagen.

🔗module instellingen

reset
zichtbare metadata van de geselecteerde afbeeldingen verwijderen.
metadata invoervelden
Voor elk metadata-item wordt een apart veld weergegeven. Houd Ctrl ingedrukt terwijl je met uw muis scrolt om de hoogte van een veld te vergroten. Druk op Ctrl+Enter om een nieuwe regel in te voegen. Dubbelklik op het label van een veld om de inhoud van dat veld te verwijderen.
toepassen
Pas nieuwe instellingen uit de invoervelden voor metagegevens toe op de geselecteerde afbeeldingen.

🔗toetsenbord

Het toetsenbord is te gebruiken om te navigeren en wijzigen in te schakelen wanneer een van de metadata invoer velden focus heeft:

  • De Tab toets slaat de huidige veld op en gaat naar het volgende veld. Wanneer het laatste veld bereikt is, zal de Tab toets de focus terugleggen op het eerste veld.

  • shift+Tab werkt hetzelfde als Tab, maar in de tegenovergestelde richting.

  • De Enter toets slaat de huidige veld op zonder de cursor te verplaatsen.

🔗voorkeuren

De optie “voorkeuren …” in het menu met voorinstellingen roept een dialoogvenster op waarin je kan configureren hoe metagegevens worden verwerkt in darktable. Voor elk metadata-item kan je met twee selectievakjes beperken hoe metadata wordt verwerkt:

zichtbaar
Toon of verberg dit metadata veld. Verborgen velden worden niet opgenomen in geëxporteerde afbeeldingen.
persoonlijk
houd dit metagegevensveld privé. Privévelden worden niet opgenomen in geëxporteerde afbeeldingen.

translations