collectiefilters

Filter de collectie van afbeeldingen die worden weergegeven in de bibliotheekweergave en het filmstrippaneel met behulp van afbeeldingsattributen, waarbij u optioneel filters vastzet op het bovenpaneel voor snelle toegang.

Wanneer eenmaal een collectie van afbeeldingen is gedefinieerd met de collecties module, kan met de collectie filters module extra filters en sorteer criteria gedefinieerd worden. Je kan bijvoorbeeld alle afbeeldingen willen weergeven uit een bepaalde map met de collecties module en daarna extra snelle filters voor ster waardering en/of kleurlabels toevoegen.

🔗filterattributen

Voor informatie over de te selecteren afbeelding attributen ga hiervoor naar de collecties module in de documentatie.

Weet wel dat een subgroep van filters op dit moment is geïmplementeerd – in de toekomstige versies van darktable zullen er meer toegevoegd worden

🔗standaard instellingen

Standaard worden er drie filters (bereik waardering, kleurlabels en tekst zoeken gedefinieerd in deze module. Deze flitsers selecteren standaard alle afbeeldingen (d.w.z. geeft afbeeldingen weer ongeacht de ster waardering of kleurenlabels) en is vastgepind aan het bovenpaneel voor snelle toegang. Deze standaard instelling is ook beschikbaar als “initiële instelling” voorinstelling.

🔗module instellingen

🔗toevoegen nieuwe filters

Om een nieuwe filter toe te voegen aan de module, klik op de “nieuwe regel” knop en selecteer een afbeeldingsattribuut om te gebruiken.

🔗meerdere filters combineren

Wanneer meerdere filters gebruikt worden, zal met de eerste item in de filter-koptekst bepaald kunnen worden hoe deze met de voorgaande gecombineerd worden.

en
Zoekopdracht verfijnen. Een afbeelding wordt alleen behouden als het ook voldoet aan de nieuwe criteria.
of
Voeg meer afbeeldingen toe. Afbeeldingen uit de collectie die voldoen aan de toegevoegde criteria.
en niet
Afbeeldingen uitsluiten. Afbeeldingen die voldoen aan de nieuwe criteria worden verwijderd.

Opmerking: De en/of/niet operatoren hebben een gedefinieerde volgordelijkheid dat “niet” als eerste wordt uitgevoerd gevolgd door “en” en als laatste “of”. Dit betekent als je bijvoorbeeld een complexe filter maakt, zoals “A en B en niet D”- deze als volgt wordt uitgevoerd “(A en B) of (C en (niet D))”.


🔗verwijderen of deactiveren filters

Het is mogelijk om specifieke filters te verwijderen of tijdelijk uit te schakelen met behulp van de knoppen aan de rechterkant van de filter-koptekst (zie schermafbeelding in de volgende delen). Als een filter vastgepind is aan het bovenpaneel moet deze is losgemaakt worden, voordat deze verwijdert of gedeactiveerd kan worden.

🔗vastzetten in het bovenpaneel

De pin knop aan de rechterkant van de filter koptekst maakt het mogelijk de filter aan het boven paneel vast te pinnen. Om ongewenste acties te voorkomen, kunnen deze vast gepinde filters niet verwijdert of gedeactiveerd worden.

🔗resetten filters

De reset knop op de module verwijdert alle niet vast gepinde filters en reset alle andere filters naar hun standaard waarden. Wanneer je ook de vast gepinde filters wilt verwijderen kan dit met Ctrl+klik op de reset knop.

🔗teruggaan naar een voorgaande set filters

Je kan terugkeren naar een eerder gedefinieerde set filters door te klikken op de geschiedenis knop onderaan de module en uit deze lijst een selectie te maken.

🔗filter widgets

Een aantal filter widgets zijn gecreëerd om in deze module te gebruiken. Omdat de interface van sommige widgets een niet standaard zijn, wordt het gebruik hiervan in het volgende deel uitgelegd:

🔗kleurlabels

De volgende afbeelding laat de kleurlabels widget zien, ingesteld om afbeeldingen weer te geven met een gele en groene kleurlabel:

kleur filter

De interactie met de filter widget werkt als volgt:

  • Klik op een kleurlabel om afbeeldingen met deze label toe te voegen

  • Ctrl+klik op een kleurlabel om afbeeldingen zonder deze label toe te voegen

  • Klik of Ctrl+klik op de grijze icoon om gelijktijdig te werken op alle kleurlabels

  • Gebruik de laatste knop om te definiëren hoe om te gaan met de selectie van meerdere kleurlabels. Selecteer en (en) om op afbeeldingen te filteren met alle geselecteerde kleurlabels; Selecteer of (of) om te filteren op afbeeldingen met tenminste een van de geselecteerde kleurlabels.

🔗beoordeling

Dit is de klassieke waardering selectie widget die voorheen standaard werd weergegeven in het bovenpaneel van Darktable.

waardering filter

Deze widget bestaat uit meerdere comboboxen. De rechter combobox (altijd zichtbaar) wordt gebruikt om het aantal sterren te kiezen plus nog een aantal extra opties (“alle”, “alleen zonder ster”, “alleen geweigerd”, “alles behalve geweigerd”). De linker combobox (alleen zichtbaar wanneer een ster waardering is gekozen in de rechter combobox) wordt gebruikt om een operator te kiezen (<, <=, =, >, >=, ≠).

🔗bereik beoordeling

Deze nieuwe widget maakt het mogelijk om afbeeldingen te selecteren op ster waardering, welke gebruik maakt van een nieuwe “bereik” widget. De volgende afbeelding laat de widget zien met een waardering selectie van 2-4 sterren.

bereik waardering filter

Er kan een nieuw bereik van filteren geselecteerd worden door te klikken en slepen over de widget interface. Er is ook toegang tot van te voren gedefinieerde bereiken door te klikken op de rechtermuisknop en een selectie te maken in het popup menu.

🔗bereik filters numerieke attributen

Nummer attributen (diafragma, belichting, brandpuntafstand, iso, beeldverhouding) worden met een widget gefilterd die in een histrogram het aantal afbeeldingen weergeven afhankelijk van de gegeven attributen (vergelijkbaar met de tijdlijn in de bibliotheek weergaven).

Als voorbeeld wordt in de volgende afbeelding de widget weergegeven waar geselecteerd wordt op diafragma:

diafragma bereik filter

Net als met de waardering bereik filter kan een bereik geselecteerd worden door te klikken en slepen op de widget. Het is ook mogelijk om een keuze te maken uit een lijst met voor ingestelde bereiken met behulp van de rechtermuisknop. Het aantal beschikbare afbeeldingen, met hun invoer, wordt ook weergegeven in dit menu.

Het is ook mogelijk om “min” en “max” te gebruiken in de tekst invoerveld in de hoofd module om handmatige de grenzen aan te geven van de selectie.

🔗datum attributen

Net als met numeriek en ster bereik filters maakt ook de datum/tijd filter gebruik van een “bereik” widget. Je kan een bereik selecteren door te klikken en slepen op de widget en met de rechtermuisknop een menu met extra opties gebruiken.

datum bereik filter

Het is ook mogelijk om “min” en “max” te gebruiken in de tekst invoerveld in de hoofdmodule om handmatige de grenzen aan te geven van de selectie (rechtermuisknop voor meer opties).

De datum/tijd format die in deze module gebruikt wordt is YYYY:MM:DD HH:MM:SS (alleen de jaar waarde is verplicht).

Het trefwoord nu is toegestaan in de max veld (om de huidige datum/tijd te defineren).

Het is ook mogelijk om “relatieve” datum/tijd waarden te gebruiken door voor de tekstinvoer + of -te plaatsen. Dit geeft de mogelijkheid om een maximum of minimum grens aan te geven aan het bereik relatief aan een andere grens. Als voorbeeld kan je de min waarde instellen op -0000:01 en de max waarde op 2022:04:15, welke afbeeldingen selecteert van de maand voor 15 april 2022.

🔗bestandsnaam

De bestandsnaam filter geeft de mogelijkheid om bestanden te zoeken op naam en/of extensie. Je kan de naam of extensie handmatig invoeren (met de voorafgaande .) of een selectie maken uit een menu met de rechtermuisknop.

Binnen de extensie veld kunnen ook de volgende trefwoorden gebruik worden: RAW (voor alle RAW bestandsextrensies), NOT RAW (voor alle niet RAW bestandsextrensies), LDR (voor laag dynamisch bereik extensies) of HDR (voor hoog dynamisch bereik extensies).

🔗camera, lens

De camera- en lensfilters zijn tekstinvoervelden waarin u tekst kunt invoeren om op te filteren. U kunt ook met de rechtermuisknop op het tekstvak klikken om een lijst met camera’s of lenzen weer te geven waaruit u kunt kiezen.

🔗tekst zoeken

Afbeeldingen kunnen gevonden worden met een van de volgende tekst opties (pad, bestandsnaam, filmrol, labels, metadata, camera, merk) met de tekst zoek filter. Het zoeken gebeurt “on-the-fly” en de widget is gedimd gedurende het zoekproces.

Standaard voert darktable een “globale” zoekactie uit (wildcards worden automatisch toegevoegd aan het begin en einde van de tekst). Wanneer een exacte overeenkomst gezocht wordt, kan je gebruik maken van dubbele aanhalingstekens ("exacte overeenkomst").

🔗sorteren

Met het onderste deel van de module kan de manier van sorteren gedefinieerd worden voor de afbeeldingen in de bibliotheek en filmstrip weergave. Net als in de filter criteria kunnen er meerdere regels worden gebruikt. Echter wordt alleen de eerst gekozen sorteer criteria vastgepind aan het bovenpaneel (deze kan niet worden losgemaakt).

Net als met de filter criteria, kan je met de geschiedenis knop toegang krijgen tot eerder gebruikte criteria.

Met de knop rechts van de attribuut selectie kan je kiezen om de zoekcriteria oplopend of aflopend te sorteren.

translations