locaties

Maak gebieden of locaties en organiseer ze als hiërarchische tags.

Een locatie wordt weergegeven als een vorm op de kaart wanneer deze is geselecteerd. Aanvankelijk wordt elke locatie weergegeven als een vierkant of cirkel en kan worden gewijzigd in een rechthoek of ellips door de breedte en/of hoogte van de vorm aan te passen.

Een locatie kan ook worden gemaakt op basis van een OpenStreetMap-regio (stad/land) polygoon. Om dit te bereiken, moet je er eerst voor zorgen dat de parameter max polygoon punten groot genoeg is (sommige landpolygonen gebruiken meer dan 150.000 punten). Selecteer vervolgens de gewenste locatie in de zoek locatie module. Wanneer de corresponderende regiovorm wordt weergegeven, komt er een polygoonsymbool beschikbaar in de “vorm” -besturing (zie hieronder). Selecteer het om de nieuwe locatie te maken.

Elke locatie wordt opgeslagen als label-item onder de verzameling geotagging in de module collecties. Het pijp “|” karakter kan worden gebruikt om een nieuw niveau (een groep locaties) in te voegen.

🔗module instellingen

vorm
Selecteer het cirkel- of rechthoeksymbool om de standaardvorm voor nieuwe locaties te kiezen. Een polygoonsymbool is beschikbaar wanneer een vorm wordt weergegeven door de module find location.
nieuwe locatie / nieuwe sublocatie
Als er geen locatie is geselecteerd, kan je de knop nieuwe locatie gebruiken om een locatie op rootniveau aan te maken. Wanneer een locatie is geselecteerd, gebruik je de knop nieuwe sublocatie om een sublocatie binnen de geselecteerde locatie aan te maken.
alles laten zien
Toon of verberg alle locaties die binnen het zichtbare gebied van de huidige kaart liggen.

🔗acties op de lijst met locaties

Klik
Een locatie selecteren of deselecteren. Als de locatie momenteel niet zichtbaar is op de kaart, wordt de kaart automatisch gecentreerd op die locatie.
Ctrl+klik
Bewerk de naam van de locatie. Druk op Enter om wijzigingen op te slaan of op Esc om het bewerkingsvenster te sluiten zonder op te slaan.
klik met de rechtermuisknop
Open een submenu waarmee je:
  • Bewerk de naam van de locatie.
  • Verwijder de locatie.
  • Werk de filmstrip bij – de filmstrip wordt gevuld met alle afbeeldingen op de geselecteerde locatie.
  • Schakel over naar de bibliotheekweergave en toon een collectie die alle afbeeldingen op de geselecteerde locatie bevat.

🔗acties op locaties op de kaart

Opmerking: de volgende acties hebben geen effect op polygoonlocaties.

Klik en sleep
de locatievorm verplaatsen naar een nieuwe positie op de kaart.
Ctrl+klik of Ctrl+Shift+klik
een afbeelding of een groep afbeeldingen verplaatsen en deze in een locatievorm plaatsen.
muis scrollen
binnen een locatievorm (maar niet boven een afbeelding), vergroot of verklein je de grootte van die vorm.
wanneer je met de muis over een afbeelding beweegt, blader je door de miniaturen van afbeeldingen die zich op die positie op de kaart bevinden.
buiten een locatievorm (en niet over een afbeelding) zoom je in of uit op de kaart.
Shift+scrollen
vergroot of verklein de breedte van de locatievorm.
Ctrl+scrollen
de hoogte van de locatievorm vergroten of verkleinen.
klik op een locatievorm
Selecteer een andere locatie wanneer het selectievakje alles laten zien is geselecteerd.

translations