dtdocs vertalen

Vertaling van de darktable-documentatie wordt gedaan via onze Weblate-instantie.

Je kan de web-UI van Weblate gebruiken om de documentatie te vertalen of de vertaling van Weblate naar jouw computer downloaden, bewerken en vervolgens de wijzigingen uploaden.

Doe al het vertaalwerk via Weblate. We accepteren geen pull-verzoeken rechtstreeks op github om PO-bestanden bij te werken.

🔗Een nieuwe branch maken in git

 1. Maak een nieuwe branch om eraan te werken in git. Bijvoorbeeld: git checkout -b fr-translation-init

🔗Een nieuwe taal toevoegen aan Hugo

 1. Zoek in de bestanden config.yaml en config-pdf.yaml de regel talen:.

 2. Voeg de taal toe die je wilt vertalen. Het Engels ziet er bijvoorbeeld zo uit:

   en-us:
    title: darktable 3.4 user manual
    weight: 1
  
 3. Sla de bestanden op.

🔗Een PO-bestand genereren

Voer de volgende stappen uit als je de POT- en PO-bestanden van de markdown-bron wilt bijwerken.

 1. Maak een leeg PO-bestand voor jouw taal in de map po met de bestandsnaam content.<taal>.po. Bijvoorbeeld: raak po/content.fr-fr.po

 2. Voer het script uit om het PO-bestand te vullen: cd tools/ && ./generate-translations.sh --no-translations

🔗Vertaalde bestanden genereren

Voer de volgende stappen uit om de websitebestanden van een vertaling te genereren.

 1. Genereer de vertaalde bestanden: cd tools/ && ./generate-translations.sh --no-update.

 2. Controleer de vertaling door de interne server van hugo te starten: hugo server

 3. Open een webbrowser en controleer de wijzigingen. De URL staat in de uitvoer van de opdracht hugo server.

 4. Verwijder de vertaalde bestanden, omdat we ze nooit in git inchecken: cd tools/ && ./generate-translations.sh --rm-translations.

🔗Website-, epub- en PDF-strings vertalen

Er zijn twee thema’s voor de darktable-documentatie: één voor de HTML-website en één voor de PDF. Je moet de tekenreeksen voor beide vertalen.

 1. Ga naar themes/hugo-darktable-docs-themes/i18n.

 2. Kopieer de inhoud van het bestand en.yaml en noem het nieuwe bestand <uw taal>.yaml.

 3. Vertaal de inhoud van het nieuwe yaml-bestand.

 4. Controleer het vertaalde PO-bestand in git, push het naar github en open een pull-verzoek om jouw wijzigingen te laten accepteren.

 5. Herhaal de laatste vier stappen voor de andere thema’s, themes/hugo-darktable-docs-epub-theme en themes/hugo-darktable-docs-pdf-theme.

🔗Nieuwe vertalingen van Weblate integreren

Het volgende gaat ervan uit dat jouw git-werkmap schoon is, dat je API-toegang hebt tot de Weblate-instantie, dat je de Weblate git-repo als een remote hebt geconfigureerd in je lokale dtdocs git-repo, en dat wlc, de Weblate-opdrachtregelclient is geconfigureerd.

 1. Voer wijzigingen door in Weblate: wlc commit darktable/dtdocs

 2. Vergrendel het Weblate-project om verdere wijzigingen te voorkomen: wlc lock darktable/dtdocs

 3. Maak in je lokale dtdocs git repo een nieuwe branch: git checkout -b po-updates

 4. Update de Weblate remote: git remote update weblate

 5. Voeg de Weblate-wijzigingen samen in jouw lokaal gemaakte branch: git merge weblate/master

 6. Squash alle Weblate-commits, aangezien er zo veel zijn: `git reset $(git merge-base master $(git rev-parse –ambrev-ref HEAD))'

 7. Declareer de gewijzigde PO-bestanden: git add -A

 8. Valideer de PO-bestanden: git commit -m "Bijgewerkt met de PO-bestanden van weblate."

 9. Werk de POT- en PO-bestanden bij: cd tools/ && ./generate-translations.sh --no-translations && cd ..

 10. Declareer de POT en PO bestanden: git add -A

 11. Valideer de POT en PO bestanden: git commit -m "Updated POT and PO files."

 12. Maak een pull-aanvraag in Github.

 13. Nadat het pull-verzoek is geaccepteerd, stel je de Weblate-repo opnieuw in zodat deze overeenkomt met de dtdocs-repo: wlc reset darktable/dtdocs

translations