witbalans

Pas de witbalans van het beeld aan door de temperatuur en tint te wijzigen, een coëfficiënt voor elk RGB-kanaal te definiëren of te kiezen uit een lijst met vooraf gedefinieerde witbalansinstellingen.

De standaardinstellingen voor deze module zijn afgeleid van de witbalans van de camera die is opgeslagen in de Exif-gegevens van de afbeelding.

Witbalans is niet bedoeld als een “creatieve” module – het primaire doel is om de witbalans van het beeld technisch te corrigeren en ervoor te zorgen dat neutraal gekleurde objecten in de scène worden weergegeven met neutrale kleuren in het beeld. Voor creatieve kleurbewerkingen is het gewoonlijk beter om andere modules te gebruiken, zoals kleurkalibratie of kleurbalans rgb.


Opmerking: De module kleurkalibratie biedt nu een modernere en flexibelere methode voor het regelen van de witbalans. De module kleurkalibratie kan standaard worden ingeschakeld voor nieuwe afbeeldingen door “modern” te selecteren in voorkeuren > verwerking > standaardinstellingen voor chromatische aanpassing automatisch toepassen. Sommige basisinstellingen zijn nog vereist (en worden automatisch toegepast) in de witbalans-module, zodat demozaïek correct werkt.


🔗module instellingen

🔗scène verlichtingstemperatuur

Dit gedeelte biedt de instellingen voor scèneverlichting temperatuur en tint om de witbalans van het beeld aan te passen. Klik op de tab ‘scèneverlichtingstemperatuur’ om te schakelen tussen 3 verschillende [kleurmodi] (#colored-sliders) voor de temperatuur/tint-schuifregelaars.

temperatuur-
Stel de kleurtemperatuur in Kelvin in.
tint
Wijzig de kleurtint van de afbeelding, van magenta (tint < 1) in groen (tint > 1).

🔗witbalans instellingen

instellingen
Kies uit een vooraf bepaalde lijst met witbalans. De beschikbare instellingen zijn afgeleid van de voorinstellingen die beschikbaar zijn in de camera waarmee de foto is gemaakt. De volgende opties worden geboden naast eventuele door de camera gedefinieerde voorinstellingen voor de witbalans.
  • als genomen (standaard): De witbalans zoals gerapporteerd door de camera
  • van het afbeeldingsgebied: teken een rechthoek over een neutrale kleur in het beeld om de witbalans uit dat gebied te berekenen.
  • door gebruiker gewijzigd: De meest recent gewijzigde instelling. Handmatige aanpassing van temperatuur, tint of r/g/b kanaalcoëfficiënten zal deze optie automatisch selecteren. Kies deze instelling na het selecteren van een andere voorinstelling om de parameters terug te zetten naar de meest recente door de gebruiker gewijzigde staat
  • camera referentie: Stel de temperatuur in op het camerareferentie-witpunt, waarvan wordt aangenomen dat het D65 (of ~6502K) is. De witbalanskanaalvermenigvuldigers worden zo berekend dat puur wit in de kleurruimte van de camera wordt omgezet in puur wit in sRGB D65 (waar puur wit betekent dat elk kleurkanaal een gelijke waarde heeft).

Voor het gemak kunnen de laatste vier modi ook worden ingesteld door op een van de knoppen in de knoppenbalk boven het keuzemenu instellingen te klikken.

fijn afregeling
fijn afregeling van een cameraspecifieke voorinstelling voor witbalans. Deze wordt alleen getoond als deze beschikbaar is voor de betreffende camera. De richting van aanpassing is afhankelijk van de verstrekte presets. Als jouw camera geen witbalans presets heeft, raadpleeg dan deze handleiding om te zien hoe je jouw eigen instellingen kan insturen.

🔗kanaalcoëfficiënten

De RGB-kanaalcoëfficiënten worden automatisch berekend op basis van de bovenstaande parameters en zijn als zodanig standaard verborgen. Je kan de sectie kanaalcoëfficiënten uitvouwen/samenvouwen door op het label ‘kanaalcoëfficiënten’ of de aangrenzende driehoekige knop te klikken.

rood/groen/blauw
Stel de waarde van elke RGB-kanaalcoëfficiënt in van 0 tot 8

🔗extra functionaliteit

🔗gekleurde schuifregelaars

Standaard zijn de schuifregelaars van de module monochroom. Er kunnen echter twee soorten gekleurde schuifregelaars worden ingeschakeld in voorkeuren > ontwikkelen > kleuren schuifregelaar witbalans of door te klikken op het sectielabel ‘scène verlichtingstemperatuur’ in de module.

kleurloos (standaard)
De achtergrond van de schuifregelaars is niet gekleurd.
bronlichtkleur
De kleuren van de schuifregelaar vertegenwoordigen de kleur van de lichtbron (de kleur die je aanpast om neutraal wit te verkrijgen).
effect emulatie
De kleuren van de schuifregelaar vertegenwoordigen het effect dat de aanpassing op de scène zou hebben gehad. Dit is hoe de meeste andere onbewerkte processors de kleuren van de schuifregelaars voor temperatuur/tint weergeven.

🔗knoppenbalk

De knoppenbalk is een eenvoudige toevoeging waarmee je met één klik toegang hebt tot de interne witbalansinstellingen. Je kan dit uitschakelen door jouw darktablerc-bestand te bewerken. Zoek de regel die zegt:

plugins/darkroom/temperature/button_bar=TRUE

en verander TRUE in FALSE.

🔗gebruikswaarschuwing

De enige parameters die intern door de werking van deze module worden gebruikt, zijn de rgb-kanaalcoëfficiënten. De schuifregelaars temperatuur en tint zijn bedoeld als een gebruiksvriendelijkere manier om die parameters aan te passen. De relatie tussen de kanaalcoëfficiënten en de schuifregelaars voor temperatuur/tint hangt af van kenmerken die specifiek zijn voor de camera die is gebruikt om de foto te maken. Dit betekent dat het toepassen van witbalansinstellingen van een afbeelding die met de ene camera is gemaakt op een afbeelding die met een andere camera is gemaakt, over het algemeen geen consistente resultaten geeft.

Het wiskundig verband tussen de twee reeksen waarden is niet eenvoudig. Het is mogelijk om de kanaalcoëfficiënten zo in te stellen dat er geen geldige equivalente temperatuur- en tintinstelling is (voornamelijk wanneer zeer hoge temperatuurwaarden worden berekend met de schuifregelaars). Het bewerken van de witbalans met behulp van temperatuur en tint op een afbeelding die eerder is bewerkt met kanaalcoëfficiënten, kan daarom vreemde resultaten opleveren, tenminste als het om hoge temperatuurwaarden gaat.

translations