sigmoïdale

Regenereer het toonbereik van een afbeelding met behulp van een aangepaste gegeneraliseerde log-logistische curve.

Deze module kan worden gebruikt om het dynamische bereik van de scène uit te breiden of in te krimpen zodat het past bij het dynamische bereik van het beeldscherm.


Noot: Modules geplaatst vóór sigmoid in de pijplijn werken in scene-referred ruimte. Modules na sigmoid werken in de display-referred ruimte.


🔗gebruik

Houd rekening met de volgende richtlijnen wanneer je deze module in je workflow gebruikt:

gebruik slechts één schermtransformatie
Gebruik sigmoid nooit samen met een andere weergavetransformatiemodule (bijv. filmisch-rgb of base-curve).
pas de middentonen eerst aan
De sigmoid curve draait rond het middengrijs. Voordat je sigmoid gebruikt, moet je eerst de module belichting gebruiken om de middentonen naar wens aan te passen.
minder is meer
Probeer het grootste deel van je bewerkingen uit te voeren met modules in het scène-gerefereerde deel van de pixelpijp en vertrouw niet op de weergavetransformatiemodule (sigmoïde, filmisch rgb, basis curve) om al het werk te doen.
bewaar tint naar smaak
Deze module biedt een aantal methoden om tinten te behouden. Je kunt het beste de modus “per kanaal” gebruiken en het behoud van de tinten per beeld naar wens instellen. Zonsondergangen en vuur zijn twee voorbeelden waarbij gebruikers het behoud van tinten vaak verminderen om een “heter” uiterlijk te krijgen.
wees voorzichtig met verschuiving
Voor afbeeldingen als portretten is het beter om verschuiving boven nul te vermijden. Hiermee voorkom je harde overgangen in huidskleuren. Dit is vooral belangrijk als tint behoud niet is ingeschakeld, omdat de verschuiving ook de tint pad in de huidskleuren beïnvloed.

🔗module instellingen

contrast
Pas de agressiviteit van de compressie aan terwijl het middengrijs ongewijzigd blijft. Hogere waarden vereisen een lagere belichting om wit weer te geven en schaduwen worden donkerder. Met een lager contrast kan een groter dynamisch bereik worden weergegeven.
verschuiven
De compressie naar schaduwen of hooglichten verschuiven. Scheefstelling kan worden gebruikt om wat contrast over te brengen van schaduwen naar hooglichten of omgekeerd zonder de hoeveelheid contrast bij middengrijs te veranderen. Positieve scheefheid maakt schaduwen vlakker en comprimeert hooglichten. Negatieve scheefheid creëert donkerdere schaduwen en vlakkere hooglichten.
kleurverwerking
De modus die wordt gebruikt om pixelwaarden om te zetten van scène naar weergave. De modus per kanaal past de sigmoïde curve toe op elk rgb-kanaal afzonderlijk, wat de helderheid, chroma en tint beïnvloedt. De kleurtoon kan optioneel behouden blijven met de behoud tint optie (hieronder). Deze modus komt overeen met het gedrag van de kleurlagen in analoge film, en kan zeer goed omgaan met vloeiende roll-off naar heldere gebieden.
  • rgb ratio is vergelijkbaar met behoud kleur in filmisch rgb. Het brengt het rgb-triplet uniform in kaart met behulp van de sigmoïde curve, waardoor de spectrale kleur van de pixel behouden blijft. Heldere, kleurrijke pixels worden langs spectrale lijnen gedesatureerd omdat ze anders buiten het weergavegamma terecht zouden komen.
tint behouden (alleen per kanaalmodus)
Kies hoeveel tint behouden moet blijven – 100% behoudt de spectrale tint van de afbeelding (identiek aan het gebruik van de “rgb ratio” kleurbewerkingsmodus); 0% gebruikt de per-kanaal modus met zware scheefstelling van de tint (zie hieronder). Een acceptabele benadering van behouden perceptuele tint ligt meestal ergens tussen de twee uitersten.
Alle kleuren die tussen de primaire kleuren liggen (rood, groen en blauw) convergeren naar de dichtstbijzijnde secundaire kleuren (geel, magenta en cyaan). Het per kanaal tint verschuiving effect creëert gele zonsondergangen en vuren, magenta ogende blauwe lichten en cyaan luchten. De scheefheid is sterker voor helderdere en meer verzadigde pixels.
doelwit zwart
Ondergrens waar de sigmoïde curve naar convergeert als de scene waarde nul nadert – dit moet normaal ongewijzigd blijven. Je kunt dit gebruiken om een vervaagde analoge look te geven, maar je kunt beter de “globale offset” schuifregelaar in kleur balans rgb gebruiken om een vergelijkbaar effect te krijgen.
doelwit wit
Bovengrens waar de sigmoïde curve naar convergeert als de scene waarde oneindig nadert – dit moet normaal ongewijzigd blijven. U kunt dit gebruiken om wit te knippen bij een bepaalde intensiteit van de scène.

🔗basiskleuren

Breid deze sectie uit om aangepaste basiskleuren in te stellen. Het advies is om de voorinstelling “zacht” als startpunt te gebruiken te gebruiken en dan de volgende instellingen aan te passen:


Opmerking: Deze instellingen zijn alleen op de per kanaal verwerkingsmode van toepassing.


basiskleuren
kies de set van basiskleuren die u als basis voor aanpassingen wilt gebruiken. Dit lijkt een beetje op het lokaal overschrijven van het werkprofiel, en is nodig om het maken van voorinstellingen mogelijk te maken die niet veranderen, zelfs niet als de gebruiker het werkprofiel wijzigt dat in de pixelpijplijn wordt gebruikt.
red/green/blue attenuation
Attenuate (decrease) the purity of the red, green or blue primaries before the signal is processed through sigmoid’s per-channel curves. An important consequence is that now even the brightest and most pure inputs get smoothly degraded to achromatic at the high end. This avoids posterization and flat-looking patches, which are often seen with, for example, blue LED lights.
rood/groen/blauw rotatie
Roteer de primaire kleuren waarop de curven per kanaal worden toegepast. Dit heeft invloed op de tintpaden bij het naderen van wit in de hoge tonen. Deze bedieningselementen hoeven normaal gesproken geen grote aanpassingen te vergen ten opzichte van de startwaarden die zijn opgegeven in de “gladde” voorinstelling.
zuiverheid terugkrijgen
Herstel een deel van de oorspronkelijke zuiverheid. Een waarde van 100 zorgt ervoor dat alle verzwakkingen worden hersteld nadat het proces per kanaal is voltooid. Hierdoor komen de middenbereikwaarden in de buurt van hun oorspronkelijke zuiverheid. Een waarde van 0 herstelt de zuiverheid helemaal niet, dus hoe meer u verzwakking toepast, hoe minder zuiverheid er in het uiteindelijke beeld zit. De rotaties worden altijd hersteld, ongeacht de waarde van deze schuifregelaar. Wanneer deze schuifregelaar op 0 staat, blijft de uitvoer van de module gegarandeerd binnen de gammavoetafdruk van de gekozen basisprimaire waarden.

Houd er rekening mee dat dit, in tegenstelling tot de module rgb basiskleuren, geen hulpmiddel is voor creatieve kleurcorrectie, maar eerder een reeks bedieningselementen die een redelijk startpunt bieden voor verdere bewerkingen. Het effect van deze aanpassingen is niet hetzelfde als dat van de rgb basiskleuren module, ook al ziet de interface er hetzelfde uit.

translations