basisprincipes: luarc bestanden

Bij het opstarten zal darktable automatisch de Lua-scripts $DARKTABLE/share/darktable/luarc en $HOME/.config/darktable/luarc uitvoeren (waarbij $DARKTABLE de darktable-installatiemap voorstelt en $HOME jouw thuismap).

Dit is de enige keer dat darktable zelf Lua-scripts uitvoert. Deze scripts kunnen callbacks registreren om acties uit te voeren op verschillende darktable-evenementen. Dit callback-mechanisme is de primaire methode om lua-acties te activeren.

translations