darktable-cli

Het binaire bestand darktable-cli start de opdrachtregelinterfacevariant van darktable waarmee afbeeldingen kunnen worden geëxporteerd.

Deze variant opent geen enkel scherm – het werkt in pure consolemodus zonder een GUI te starten. Deze modus is met name handig voor servers die achtergrondtaken uitvoeren.

darktable-cli kan worden aangeroepen met de volgende opdrachtregelparameters:

darktable-cli [<invoer bestand of map>]
       [<xmp bestand>]
       <uitvoer bestand of map>
       [--breedte <max breedte>]
       [--hoogte <max hoogte>]
       [--hq <0|1|waar|niet-waar>]
       [--upscale <0|1|waar|niet-waar>]
       [--stijl <stijl naam>]
       [--stijl-overschrijven]
       [--aangepaste-voorinstellingen toepassen <0|1|waar|niet-waar>]
       [--uit-ext <extensie>]
       [--importeer <bestand of map>]
       [--icc-type <type>]
       [--icc-bestand <bestand>]
       [--icc-intentie <intentie>]
       [--uitgebreid]
       [--help [optie]]
       [--kern <darktable opties>]

De gebruiker moet een invoerbestandsnaam en een uitvoerbestandsnaam opgeven. Alle andere parameters zijn optioneel.

<input file or folder>
De naam van het invoerbestand of de map (met afbeeldingen) die moet worden geëxporteerd. Als je meerdere afbeeldingen of meerdere mappen wilt verwerken, gebruik je in plaats daarvan de optie --import.
<xmp-bestand>
de optionele naam van een XMP sidecar-bestand met de geschiedenisgegevens die tijdens het exporteren moeten worden toegepast. Als deze optie niet aanwezig is, zoekt darktable naar een XMP-bestand dat bij de opgegeven invoerbestand(en) hoort.
<output file or folder>
De naam van het uitvoerbestand of de doelmap. Het exportbestandsformaat is afgeleid van de bestandsextensie of van de optie --out-ext. Je kan ook een aantal variabelen in de uitvoerbestandsnaam gebruiken. Om voor de hand liggende redenen is deze parameter verplicht als je het programma gebruikt op een afbeeldingenmap die meerdere afbeeldingen bevat. Als je de uitvoermap specificeert, wordt aanbevolen dat je ook het bestandsformaat specificeert met --out-ext.
--width <max width>
Beperk de breedte van de geëxporteerde afbeelding tot het opgegeven aantal pixels.
--height <max height>
Beperk de hoogte van de geëxporteerde afbeelding tot het opgegeven aantal pixels.
--hq <0|1|true|false>
Bepaal of je resampling van hoge kwaliteit wilt gebruiken tijdens het exporteren (zie de modulereferentie export voor meer details). Standaard ingesteld op TRUE.
--upscale <0|1|true|false>
definieer of opschalen tijdens het exporteren is toegestaan. Standaard ingesteld op false.
--style <style name>
geef de naam op van een stijl die moet worden toegepast tijdens het exporteren. Als een stijl is opgegeven, moet ook het pad naar de darktable-configuratiemap worden opgegeven (d.w.z. --core --configdir ~/.config/darktable). Standaard wordt er geen stijl toegepast.
--style-overwrite
De opgegeven stijl overschrijft de geschiedenis in plaats van eraan te worden toegevoegd.
--apply-custom-presets <0|1|false|true>
of data.db moet worden geladen die voorinstellingen en stijlen bevat. Als je deze optie uitschakelt, kan je meerdere exemplaren van darktable-cli uitvoeren ten koste van het niet kunnen gebruiken van de optie --style. Standaard ingesteld op true.
--out-ext <extensie>
stel het exportbestandsformaat in dat is afgeleid van de extensie (jpg, tif, jxl). Indien opgegeven heeft dit voorrang op <uitvoerbestand>. Standaard wordt dit geëxtraheerd uit <uitvoerbestand>. Standaard ingesteld op jpg als <uitvoermap> is opgegeven. Let op: de extensie die wordt gebruikt in de exportbestandsnaam is vooraf bepaald door het exportformaat en kan niet worden aangepast.
--import <file or dir>
Specificeer invoerbestand of map, kan meerdere keren worden gebruikt. Deze optie kan niet worden gecombineerd met <input file or folder>.
--icc-type <type>
Specificeer het ICC-profieltype, dat hetzelfde is als het specificeren van het “output profile” in de output color profile module. Standaard ingesteld op “afbeelding gespecificeerd”. Gebruik --help icc-type om een lijst van de ondersteunde typen te verkrijgen. Zie de modulereferentie output color profile voor een meer gedetailleerde beschrijving van de beschikbare opties.
--icc-file <file>
geef de bestandsnaam van het ICC-profiel op. Standaard ingesteld op een lege bestandsnaam.
--icc-intent <intent>
geef de weergave-intentie op. Standaard ingesteld op “afbeelding gespecificeerd”. Gebruik --help icc-intent om een lijst van de ondersteunde intenties te verkrijgen. Zie rendering intent voor een meer gedetailleerde beschrijving van de beschikbare opties.
--verbose
Maakt uitgebreide uitvoer mogelijk.
--help [option]
Drukt gebruik af en sluit af. Als option is opgegeven, wordt bovendien het gebruik voor de gegeven optie afgedrukt.
--core <darktable options>
Alle opdrachtregelparameters die volgen op --core worden doorgegeven aan de darktable-kern en behandeld als standaardparameters. Zie de sectie darktable binary voor een gedetailleerde beschrijving.

🔗exporteer opties

Exportopties voor darktable worden gedefinieerd als configuratie-items, ingesteld vanuit de exporteer module. Er zijn twee manieren om deze configuratie te wijzigen bij gebruik van darktable-cli, zoals hieronder beschreven.

🔗gebruik de exporteren module

De opdracht darktable-cli zal de laatste formaatconfiguratie gebruiken die in de exporteer-module is gebruikt, wanneer deze in de interactieve (gui) modus wordt uitgevoerd. U kunt daarom handmatig de gewenste formaatopties instellen in de darktable-gui en vervolgens darktable-cli uitvoeren om uw bestanden te exporteren.

🔗geef opties door op de opdrachtregel

U kunt elke configuratie-optie voor exportindelingen instellen met behulp van de volgende syntaxis:

  --core --conf plugins/imageio/format/<FORMAT>/<OPTION>=<VALUE>

waarbij <FORMAT> de naam is van het gewenste uitvoerformaat en <OPTION> een willekeurige configuratieoptie voor dat formaat is.

Een optie die op deze manier is ingesteld, wordt niet permanent opgeslagen, maar wordt alleen gebruikt voor het uitvoeren van darktable-cli.

De volgende secties beschrijven de configuratie-opties/waarden die beschikbaar zijn voor elk exportformaat:

🔗jpeg

kwaliteit
De compressiekwaliteit (5 - 100)

🔗j2k (jpg2000)

formaat
Het formaat van de uitvoer
 • 0: J2K
 • 1: jp2
kwaliteit
De compressiekwaliteit (5 - 100)
vooraf ingesteld
De DCP-modus
 • ‘0’: Cinema2K, 24 FPS
 • 1: Cinema2K, 48 FPS
 • 2: Cinema4K, 24 FPS

🔗exr (OpenEXR)

bpp
De bitdiepte (16 of 32)
compressie
Het compressietype
 • 0: ongecomprimeerd
 • 1: RLE
 • 2: ZIPPEN
 • 3: ZIP
 • 4: PIZ
 • 5: PXR24
 • 6: B44
 • 7: DWAA
 • 8: DWAB

🔗pdf

titel
De titel van de pdf (elk teken)
afmeting
De grootte van de pdf (a4, a3, letter, legal)
oriëntatie
de papierrichting van de pdf
 • 0: portret
 • 1: landschap
rand
De lege ruimte rond de pdf; formaat: grootte (een getal) + eenheid; voorbeelden: 10 mm, 1 inch
dpi
De resolutie in dots per inch in de pdf (1 - 5000)
roteren
Of de pdf moet worden gedraaid (0 of 1)
icc
Of een icc-profiel moet worden ingesloten (0 of 1)
bpp
De bitdiepte (8 of 16)
compressie
Of de pdf moet worden gecomprimeerd (0 of 1)
modus
De modus om de afbeeldingen in de pdf te plaatsen
 • 0: normaal: plaats de afbeeldingen gewoon in de pdf
 • 1: concept: afbeeldingen worden vervangen door kaders
 • 2: debug: alleen de omtreklijnen en begrenzingskaders tonen

🔗pfm

Geen opties gegeven.

🔗png

bpp
De bitdiepte (8 of 16)
compressie
Het compressieniveau (0 - 9)

🔗ppm

Geen opties gegeven.

🔗tiff

bpp
De bitdiepte (8, 16, 32)
comprimeren
Het compressietype
 • 0: ongecomprimeerd
 • 1: leeglopen
 • 2: leeglopen met voorspeller
compressieniveau
Het compressieniveau (0 - 9)
kort bestand
Z&W of kleurenafbeelding
 • 0: RGB-kleuren schrijven
 • 1: grijswaarden schrijven

🔗webp

comp_type
Het compressietype
 • 0: verlies
 • 1: verliesvrij
kwaliteit
de compressiekwaliteit (5 - 100)
hint
De geprefereerde manier om de compressie te beheren
 • 0: standaard
 • 1: foto: digitale foto, zoals portret, binnenopname
 • 2: foto : buitenfoto, met natuurlijk licht
 • 3: grafisch: discrete toon afbeelding (grafiek, kaart-tegel etc)

🔗kopiëren

Geen opties gegeven.

🔗xcf

bpp
De bitdiepte (8, 16, 32)

🔗JXL

bpp
De bitdiepte (8, 10, 12, 16, 32)
pixel_type
Booleaanse waarde of het (16-bits) pixeltype is unsigned integer of floating point
 • 0: unsigned integer
 • 1: floating point
kwaliteit
Integer (4-100): de kwaliteit van de afbeelding, ongeveer overeenkomend met JPEG-kwaliteit (100 is verliesvrij)
origineel
Booleaanse waarde of er moet worden gecodeerd met het originele kleurprofiel of met het interne XYB-profiel
 • 0: intern
 • 1: origineel
inspanning
Integer tussen 1-9. Inspanning waarmee uitvoer kan worden gecodeerd; hoger is langzamer (standaard is 7)
laag
Integer tussen 0-4. Een hogere waarde geeft de voorkeur aan decoderingssnelheid versus kwaliteit (standaard is 0)

translations