darktable-generate-cache

Het binaire bestand darktable-generate-cache werkt de miniatuurcache van darktable bij. Roep dit programma op om alle ontbrekende miniaturen op de achtergrond te genereren wanneer jouw computer niet actief is.

darktable-generate-cache kan worden aangeroepen met de volgende opdrachtregelparameters:

darktable-generate-cache
       [-h, --help]
       [--version]
       [--min-mip <0-8>] [-m, --max-mip <0-8>]
       [--min-imgid <N>] [--max-imgid <N>]
       [--core <darktable options>]

Alle parameters zijn optioneel. Indien gestart zonder parameters gebruikt darktable-generate-cache redelijke standaardwaarden.

-h, --help
gebruiksinformatie weergeven en beëindigen.
--version
copyright- en versie-informatie weergeven en beëindigen.
--min-mip <0-8>, -m, --max-mip <0-8>
darktable kan miniaturen opslaan met maximaal acht verschillende resolutiestappen voor elke afbeelding. Deze parameters bepalen de maximale resolutie die moet worden gegenereerd (standaard een bereik van 0-2). Het is normaal gesproken niet nodig om alle mogelijke resoluties hier te genereren – ontbrekende worden automatisch gegenereerd door darktable op het moment dat ze nodig zijn. Wanneer wordt gevraagd om meerdere resoluties tegelijk te genereren, worden de afbeeldingen met een lagere resolutie snel gedownsampled van de afbeelding met de hoogste resolutie.
--min-imgid <N>, --max-imgid <N>
Specificeert het bereik van interne afbeeldings-ID’s uit de database om aan te werken. Als er geen bereik is opgegeven, zal `darktable-generate-cache’ alle afbeeldingen verwerken.
--core <darktable options>
Alle opdrachtregelparameters die volgen op --core worden doorgegeven aan de darktable-kern en behandeld als standaardparameters. Zie de sectie darktable binary voor een gedetailleerde beschrijving.

translations