vervagen

Simuleer fysiek nauwkeurige vervaging in scene-gerefereerd RGB-ruimte.

🔗soorten vervaging

Er zijn drie soorten vervaging beschikbaar:

  1. lens vervaging: Simuleert een lensdiafragma met een configureerbaar aantal lamellen en bladkromming om synthetische bokeh te creëren.

  2. bewegingsvervaging: Simuleert het effect van camerabeweging met een configureerbaar pad.

  3. gaussiaanse vervaging: Dit is niet echt een optische vervaging, maar kan worden gebruikt voor ruisonderdrukking of voor creatieve effecten met behulp van overvloeimodi

Een diagram bovenaan de module toont de vorm van de vervagingsoperator (bekend als de puntspreidingsfunctie). De module verandert elk lichtpunt van de scène in een vlek in de vorm van de weergegeven vervagingsoperator, met de grootte van de vlek gedefinieerd door de vervagingsstraal.

🔗module instellingen

🔗algemeen

vervagingsstraal
De spreidingsgrootte van de vervaging.
soort vervaging
Kies tussen de verschillende vervagingsvarianten (hierboven).

🔗specifieke bedieningselementen voor lensvervaging

diafragma bladen
Het aantal bladen waaruit het diafragma is samengesteld. Oudere lenzen gebruikten meestal 5 of 7 bladen, nieuwere lenzen gebruiken meestal 9 of 11 bladen. Hoe dan ook, echte lenzen hebben een oneven aantal bladen en elk aantal groter dan 11 bladen komt heel dicht in de buurt van het produceren van een perfecte schijf. Als je de instellingen van het diafragma degenereert met de concaviteit om een ster of een asterisk te creëren, definieert dit besturingselement hoeveel vertakkingen het heeft.
concaafheid
  • een concaafheid groter dan 1 maar kleiner dan ‘aantal bladen - 1’ verandert de vorm in een ster.
  • een concaafheid groter dan ‘aantal bladen - 1’ maar kleiner dan ‘aantal bladen’ verandert de vorm in een asterisk, wanneer lineariteit kleiner wordt dan 1.
  • een concaafheid groter dan of gelijk aan ‘aantal bladen’ degenereert de vorm tot een “burstpatroon”.
lineariteit
  • een lineariteit van 0 creëert een schijf, ongeacht het aantal bladen of de concaafheid.
  • een lineariteit van 1 maakt alle buitengrenzen van de vorm recht.
  • een lineariteit tussen 0 en 1 maakt de buitengrenzen van de vorm min of meer gekromd.
rotatie
Hiermee kan de vorm worden gedraaid ten opzichte van het midden - vooral handig met een klein aantal bladen, wanneer een bepaalde oriëntatie nodig is.

🔗specifieke bedieningselementen voor bewegingsonscherpte

richting
De oriëntatie van het bewegingspad in hoekgraden. 0° is horizontale beweging.
kromming
De kromming van de beweging. Nul produceert een rechte lijn, een negatieve waarde produceert een concave kromming, een positieve waarde produceert een convexe kromming.
offset
Verschuift langs het bewegingspad volgens de curve. Dit is handig om een deel van het gebogen pad te selecteren dat symmetrisch is, wat een comavorm oplevert (voorbeeld 1: richting = -45°, kromming = +2, offset = +0,5; voorbeeld 2: richting = -45°, kromming = +1, verschuiving = +1).

🔗waarschuwingen

Deze module is geïmplementeerd met behulp van een “naïeve” convolutie, wat een langzaam algoritme is. Snellere benaderingen zijn beschikbaar (met FFT) maar nog niet geïmplementeerd. De GPU-implementatie, via OpenCL, zou dit probleem enigszins moeten verbergen. In ieder geval zal de looptijd van de module toenemen met het kwadraat van de vervagingsradius.

Het vervagingsproces houdt geen rekening met scènediepte en scherptediepte, maar vervaagt het hele beeld als een plat object. Het is daarom niet geschikt om valse scherptediepte te creëren. Het gebruik van de algemene maskering van darktable zal slechts gedeeltelijk werken om de voorgrond van een afbeelding te isoleren, aangezien deze nog steeds vervaagt naar de achtergrond.

🔗tips en trucs

Alle afbeeldingen hebben meestal (zelfs een heel klein beetje) ruis. Als je slechts een deel van de afbeelding vervaagt, ziet het wazige gebied er verdacht schoon uit in vergelijking met de rest van de afbeelding. Het is daarom een goed idee om een beetje ruis toe te voegen aan het wazige gedeelte om het met de rest te vermengen, met behulp van de korrel of de censureer modulen.

translations