darktable-cltest

Het binaire bestand darktable-cltest' controleert of er een bruikbare OpenCL-omgeving op jouw systeem is die darktable kan gebruiken. Het zendt een debug-output uit die gelijk is aan het aanroepen van darktable -d opencl` en wordt dan beëindigd.

darktable-cltest wordt aangeroepen zonder opdrachtregelparameters.

translations