darktable-cmstest

Het binaire bestand darktable-cmstest (alleen Linux) onderzoekt of het subsysteem voor kleurbeheer van jouw computer correct is geconfigureerd en geeft nuttige informatie weer over de geïnstalleerde monitorprofielen.

darktable-cmstest wordt aangeroepen zonder opdrachtregelparameters.

translations