batch-bewerking afbeeldingen

Batch-bewerking is het proces van het bewerken van afbeeldingen in een semantisch-gerelateerde serie voor een uiteindelijk consistente weergaven, vaak bedoeld om de afbeeldingen te publiceren in een catalogus, tijdschrift of boek. Dit kan een moeizame, frustrerende en minder spannende taak zijn. Om deze reden heeft darktable de functionaliteit toegevoegd om te helpen dit sneller en betrouwbaarder uit te voeren.

🔗voorbereiding

🔗kleur checkers fotograferen

Het gebruik van een colorchecker op locatie kan enorm veel tijd besparen bij een batch bewerking van een reeks afbeeldingen. De afbeelding van de colorchecker kan snel gebruikt worden als een kleurreferentie in de nabewerking om kleurafwijking te voorkomen – Datacolor en X-rite colorcheckers (24 en 48) worden standaard ondersteund.

🔗geef de voorkeur aan consistente lichtomstandigheden

If possible, use controlled artificial lighting to maintain consistent lighting over the series of images. This means that you won’t have to worry about light color temperature and intensity changes between images. Shoot a new image of the same color checker every time your lighting conditions change.

🔗voorkeur handmatige mode

Schiet indien mogelijk in handmatige mode voor constante belichtingsinstellingen om variaties in serie te vermijden. In geval van nabewerking betekent elke variatie dat individuele aanpassingen voor iedere afbeelding gemaakt moeten worden, wat de productiviteit belemmert.

🔗nabewerking

🔗concepten

De nabewerking moet opgedeeld worden in 2 volledig gescheiden delen:

  1. primaire kleurcorrectie

  2. secundaire kleurcorrectie

Primaire kleurcorrectie wordt eerst uitgevoerd in de pixel pijplijn en in de bewerkingsworkflow, met modulen zoals belichting, ingaand kleurprofiel and kleurkalibratie. Het doel is om elke afbeelding te normaliseren naar dezelfde neutrale basis waarheid voor wat betreft de algemene helderheid, kleur nauwkeurigheid en witbalans. Dit stadium is gericht op het aanpassen van alle afbeeldingen naar een gelijke, saaie weergave door de kleurzweem te verwijderen en een perfecte neutraal wit te garanderen. Dit is met name belangrijk wanneer in de series verschillende camera’s zijn gebruikt. Primaire kleurcorrectie is niet bedoeld voor artistieke expressie, maar om een goede en consistente basis te creëren als voorbereiding op de volgende fase.

Secundaire kleurcorrectie gebeurt vervolgens in de pixel pijplijn en in de bewerkingsworkflow. Hier worden alle artistieke expressies gedaan met modulen als kleurbalans rgb. *als en alleen als de primaire kleurcorrectie alle afbeeldingen succesvol heeft geneutraliseerd naar dezelfde basis waarheid. Het kopiëren en plakken van de secundaire kleurcorrectie stappen voor de verschillende afbeeldingen zal nu dezelfde visuele effect geven voor alle afbeeldingen, ongeacht of deze met verschillende camera’s onder iets afwijkende licht condities zijn gemaakt.

Samengevat, het doel van de primaire kleurcorrectie is om een herhaalbare secundaire kleurcorrectie te kunnen garanderen tussen afbeeldingen. Wanneer bijvoorbeeld een niet neutrale witbalans verwacht wordt in een serie, is het eenvoudiger om een niet neutrale kleurbalans rgb te herintroduceren (met dezelfde kleurverschuiving) op volledig neutrale afbeeldingen dan om de primaire kleurcorrectie voor elke individuele afbeelding aan te passen. Helemaal als meerdere verschillende camera’s gebruikt zijn.

🔗methode

🔗profilering van de serie

Als eerste dien je een kleur calibratie profiel te extraheren van de afbeelding(en) de kleur checker. Dit profiel kan dan vervolgens gebruikt worden voor alle afbeeldingen die onder dezelfde licht condities en met dezelfde camera zijn genomen, door de geschiedenis te kopiëren en te plakken in de bibliotheek weergave. Deze stap moet uitgevoerd worden voor iedere camera en licht opstelling.


Opmerking: dit proces werkt alleen in de moderne chromatische aanpassing workflow, wat uitgaat van een harde instelling van de witbalans naar een D65 (camera referentie) verlichting. Bekijk de documentatie de kleurkalibratie module voor informatie.


🔗bewerken referentie afbeelding

Choose a reference image that was taken in the lighting conditions closest to those of the color checker image that served as your profiling reference. Your primary color-grading should already be handled by the profile used in the color calibration module (in conjunction with the input color profile module). What remains to complete this stage is to adjust the exposure setting to match the overall brightness that you expect.

Ga vervolgens door met de filmisch rgb relatief wit en zwart belichting en zowel de contrast instelling. Eindig met de secundaire kleurcorrectie.

When this is done, you can measure the brightness and chromaticity of a control sample, preferably located on a non-moving surface that is consistently lit across your series (and appearing in all the frames). These measurements are taken using the area exposure mapping and color calibration area mapping tools. They will be memorized and will serve as a target for individual images as needed.

🔗uiterlijk verspreiden

Vervolgens kan de secundaire kleurcorrectie gebruikt worden (inclusief filmisch rgb) op alle overige afbeeldingen in de serie, ongeacht of deze onder gelijke licht condities zijn gemaakt. Dit omdat de primaire kleurcorrecties (kalibratie profiel) als zijn gebruikt voor de relevante afbeeldingen. Vergeet niet de geschiedenis te plakken met toevoegen mode, anders worden ook de primaire kleurcorrecties overschreven.

Echter, dit alleen zorgt niet voor een consistente weergave voor de gehele serie.

🔗aanpassen individuele instellingen

Als verlichtingscondities niet gelijk waren, zal er voor elke afbeelding nog een fijn afstelling uitgevoerd moeten worden. Als tot zover de voorgestelde methode gebruikt is, zal dit gelukkig redelijk eenvoudig moeten zijn.

First, homogenize the exposure using your control sample and the area exposure mapping tool.

Pas nu de filmisch rgb relatief wit belichting aan indien nodig en gebruik bij voorkeur hiervoor de kleurkiezer. Het contrast heeft geen aanpassingen nodig, omdat het niet afhankelijk is van het dynamisch bereik van de afbeelding.

Finally, homogenize the chromatic adaptation, using your control sample and the color calibration area mapping tool.

Dit zou in de meeste gevallen goed genoeg zijn. Echter als de achtergrond is gewijzigd zou het kunnen zijn dat deze kleine aanpassingen (gericht op een technisch genormaliseerde primaire kleurcorrectie op een individuele basis) niet genoeg is om een perceptueel-gelijkmatige uiterlijk te krijgen. In dat geval zou een extra stap voor secundaire kleurcorrectie nodig zijn. Het wordt geadviseerd deze boven de voorgaande uit te voeren (gedeeld met de andere afbeeldingen in de serie) in een nieuwe instantie van de benodigde module in de pijp. Dit zorgt ervoor dat de basis secundaire kleurcorrectie voor alle afbeeldingen constant blijft en voor een betere werkwijze zorgt. Het wordt niet geadviseerd om grootte wijzigingen in de primaire kleurcorrecties aan te brengen om de perceptuele discrepanties met betrekking tot het contrast met de achtergrond te kunnen beheersen.

🔗beheersen van je reeks

De vergelijk mode in de bibliotheek weergave helpt om afbeeldingen naast elkaar te vergelijken, wanneer deze gereed zijn. Om de referentie bewerking weer te geven in de ontwikkelen weergave, kan je de filmstrip weergeven en de hoogte hiervan aanpassen of de momentopnamen gebruiken en de referentie afbeelding over de huidige afbeelding te leggen (welke mogelijk niet dezelfde grootte hebben).

translations