Maskers verfijnen & aanvullende afregeling

Als een masker actief is verschijnen er verschillende schuifregelaars om de instellingen te verfijnen.

drempelwaarde details
Met dit besturingselement kan je de dekking van het masker wijzigen op basis van de hoeveelheid detail in de afbeelding. Gebruik deze schuifregelaar om gebieden met veel detail (positieve waarden) of gebieden die vlak en weinig gedetailleerd zijn (negatieve waarden) te selecteren. De standaardwaarde (nul) omzeilt effectief de verfijning van details. Dit is vooral handig om verscherpings- en vervagingseffecten toe te passen die onscherpe (bokeh) gebieden negeren of om alleen onscherpe delen te verscherpen, waardoor overmatige verscherping van onscherpe gebieden wordt voorkomen.

Opmerking: De gegevens die worden gebruikt voor de verfijning van het detailmasker zijn afkomstig uit de ontrasteringsfase (demosaic) in de verwerkingspijplijn en niet uit de invoer van de module (die wordt gebruikt voor de andere parametrische maskercriteria). Geen van de verwerkingsmodules na de ontrastering heeft enig effect op het detailmasker en is momenteel niet beschikbaar voor niet-RAW-afbeeldingen.


doezelaar
Masker verdoezeling maakt een getekend of parametrisch masker glad, zodat de randen van het masker automatisch worden uitgelijnd met de randen van objecten in de afbeelding. Het vloeiend maken wordt geleid door de invoer of uitvoer van de module (vóór het mengen) en kan vóór of na het vervagen van het masker gebeuren, afhankelijk van wat is geselecteerd in het keuzemenu “doezelaar”. Doezelaar is bijzonder gevoelig voor de keuze van het hulpbeeld bij gebruik met randmodificerende modules (modules voor het verscherpen of vervagen van een afbeelding).
  • uitvoer voor vervaging: doezelen wordt geleid met behulp van de uitvoer afbeelding van de module en vindt plaats voor het masker wordt vervaagd
  • invoer voor vervaging: doezelen wordt geleid met behulp van de invoer afbeelding van de module en vindt plaats voor het masker wordt vervaagd
  • uitvoer na vervaging: doezelen wordt geleid met behulp van de uitvoer afbeelding van de module en vindt plaats na het masker is vervaagd
  • invoer na vervaging: doezelen wordt geleid met behulp van de invoer afbeelding van de module en vindt plaats na het masker is vervaagd
radius doezelaar
Pas de sterkte van het doezeleffect aan. Doezelen werkt het beste als de randen van het masker al ongeveer overeenkomen met sommige randen in het hulpbeeld. Hoe groter de “radius doezelaar”, hoe beter het doezelalgoritme het masker kan uitlijnen op verder weg gelegen randen. Als deze straal echter te groot is, kan het doezelmasker voorbijschieten (gebieden bedekken die de gebruiker wil uitsluiten). Doezelen is uitgeschakeld wanneer de straal voor doezelen is ingesteld op 0.
radius verdoezeling
Als u het masker vervaagt, wordt de overgang tussen gemengde en niet-gemengde delen van een afbeelding zachter en kunnen artefacten worden voorkomen. De radius verdoezeling schuifregelaar wijzigt de straal van een Gaussiaanse vervaging die op het uiteindelijke overvloeimasker wordt toegepast. Hoe groter de straal, hoe sterker de vervaging (ingesteld op 0 voor een niet-wazig masker). Maskervervaging wordt altijd toegepast na doezelen als beide soorten maskeraanpassing zijn geactiveerd. Hierdoor kunnen eventuele resulterende scherpe randen of artefacten worden gladgestreken.
masker bedekking
De sterkte van het effect van de module wordt bepaald door de lokale dekking van het masker. Door het masker te doezelen en wazig te maken, kan de dekking van het originele masker afnemen. Met de schuifregelaar “masker bedekking” kunt u de maskerdekking opnieuw aanpassen om te compenseren. Als de masker bedekking wordt verlaagd (negatieve schuifregelaarwaarden), worden minder ondoorzichtige delen sterker beïnvloed. Omgekeerd, als de dekking van het masker wordt verhoogd (positieve schuifwaarden), worden meer ondoorzichtige delen sterker beïnvloed. Dientengevolge blijven volledig ondoorzichtige delen van het masker altijd ondoorzichtig en blijven volledig transparante delen altijd transparant. Dit is om ervoor te zorgen dat regio’s die volledig zijn uitgesloten van of opgenomen in het effect van een module (door de dekking van het masker in te stellen op 0% of 100%) volledig uitgesloten of opgenomen blijven.
masker contrast
Deze schuifregelaar verhoogt of verlaagt het maskercontrast. Hiermee kunt u de overgang tussen de ondoorzichtige en transparante delen van het masker aanpassen.
oog pictogram masker tijdelijk uitschakelen
Soms is het handig om het effect van een module te visualiseren zonder dat het masker actief is. Klik op dit pictogram om het masker tijdelijk te deactiveren (de geselecteerde overvloeimodus en globale dekking blijven van kracht).
masker pictogram masker weergeven
Klik op dit pictogram om het huidige masker weer te geven als een gele overlay over een zwart-witversie van de afbeelding. Effen geel geeft een dekking van 100% aan; een volledig zichtbare grijze achtergrondafbeelding (zonder gele overlay) geeft een dekking van 0% aan.

🔗voorbeeld: een getekend masker verdoezelen

bevedering

Het kan nogal moeizaam zijn om een getekende masker te maken dat precies een bepaald kenmerk in een afbeelding bedekt. In dit voorbeeld willen we het kleurcontrast van de leeuwensculptuur in de linkerafbeelding hierboven verbeteren zonder de achtergrond aan te tasten.

  1. De eerste afbeelding hierboven toont de originele, ongewijzigde afbeelding.

  2. De tweede afbeelding toont een ruwe selectie van de sculptuur gemaakt met een getekende masker. Merk op dat het masker nogal wazig is en niet precies de contouren van het leeuwenbeeld volgt.

  3. De derde afbeelding toont het effect van het aanpassen van de doezel radius, masker bedekking en maskercontrast, wat leidt tot een goed passend masker met weinig moeite. In dit voorbeeld is de doezel radius aangepast naar 50 en is een verdoezeling radius van 5 gekozen om het masker enigszins glad te strijken. De masker bedekking en het maskercontrast zijn verhoogd tot respectievelijk 0,3 en 0,5.

  4. De uiteindelijke afbeelding hierboven toont het eindresultaat, waarbij de kleurverbetering (via de kleurcontrast module) beperkt is tot alleen het leeuwenbeeld.

Masker bedekking werkt in dit voorbeeld bijzonder goed omdat het beeld goed gescheiden is van de onscherpe achtergrond. De duidelijke rand van de sculptuur begeleidt de aanpassing van het bedekkingsmasker om de vorm van de sculptuur aan te passen.

translations