Метод візуалізації

Якщо візуалізацію за допомогою LittleCMS2 активовано (див. Метод візуалізації), ви можете визначити, як обробляти кольори, що не входять в охоплення, при перетворенні між колірними просторами. Поле вибору в модулях Експорт, Вихідний колірний профіль та Екранна кольоропроба дають вам можливість вибору з наступних методів візуалізації:

Перцепційний
Найкраще підходить для фотографій, оскільки зберігає відносне розташування кольорів. Зазвичай це найкращий вибір.
Відносний колориметричний
Кольори поза охопленням перетворюються на кольори з однаковою яскравістю, але різною насиченістю. Інші кольори залишаються немодифікованими.
Насиченість
Насиченість зберігається, але яскравість трохи змінюється.
Абсолютний колориметричний
Зберігає точку білого.

translations