Геотегування

Імпорт та застосування даних треків GPX до вибраних зображень.

Цей модуль є спільним для режимів Світлого стола та Мапи. Режим мапи забезпечує розширений режим модуля, який дозволяє попередньо переглянути положення зображень вздовж GPS-треків, регулюючи зміщення дати/часу зображення та часовий пояс.

🔗Огляд робочого процесу

Приймач GPS обчислює своє поточне положення на основі інформації, яку він отримує від супутників, і записує його у файл GPX разом із поточною датою та часом. Дані Exif зображень також містять позначку часу, визначену налаштуваннями камери. Модуль Геотегування бере часову позначку зображення, шукає позицію у файлі GPX на той момент і зберігає відповідні координати (широта/довгота/висота) у своїй базі даних та файлі XMP зображення.

Під час цього процесу можуть виникнути дві проблеми:

  • На відміну від GPS-пристроїв, більшість камер не фіксують час точно.
  • Час, що зберігається в даних Exif, не включає часовий пояс. Більшість людей встановлюють свою камеру за місцевим часом, тоді як GPS-пристрої зберігають час у часовому поясі UTC. Якщо часові пояси камери та файлу GPX відрізняються, пов’язане розташування буде неправильним.

Якщо ваше зображення вже відображає правильну дату/час і має позначку часу UTC, ви можете безпосередньо застосувати файл GPX без подальших коригувань.

В іншому випадку виконайте наступний процес, щоб співвіднести час зображення та час у файлах GPS-треків

  1. Виправте налаштування часу камери для одного зображення, ввівши вручну правильну дату/час для цього зображення в поле Дата і час. Хороший спосіб зробити це точно – це сфотографувати надійне джерело часу. Це може бути будь-який точний годинник або, ще краще, час, що відображається на вашому GPS-пристрої (маючи на увазі, що GPS-пристрої зазвичай показують місцевий час, хоча вони і зберігають універсальний час). Різниця (зміщення) між введеним часом і часом, що зберігається в даних Exif зображення, відображатиметься в полі Зміщення дати і часу.

  2. Натисніть кнопку блокування (“замочок”), щоб зафіксувати обчислене зміщення в модулі.

  3. Виберіть усі зображення, які ви хочете виправити, та натисніть Застосувати зміщення, щоб застосувати обчислене зміщення до цих зображень.

  4. Якщо часовий пояс камери не UTC, встановіть часовий пояс у полі Часовий пояс камери.

Коли налаштування часу виправлено, тепер ви можете застосовувати дані GPX за допомогою кнопки Застосувати файл GPX….

🔗Елементи керування модулем (загальні)

Дата і час
Це поле ініціалізується датою/часом, прочитаними з першого вибраного зображення (формат yyyy:mm:dd hh:mm:ss), і може бути змінено для виправлення дати/часу для цього зображення. Окремі поля дати/часу можна змінити, прокручуючи їх за допомогою миші. Якщо яке-небудь поле досягає своєї межі, сусідні поля автоматично оновлюються. Наприклад, якщо ви доходите до 60 в полі хвилин, поле годин автоматично збільшується. У цьому модулі також можна використовувати мілісекунди, якщо ви ввімкнете Налаштування > Світлий стіл > Показувати час зображення з мілісекундами.
Оригінальні дата і час
Оригінальні дата і час зображення показані тут для довідки.
Зміщення дати і часу
Обчислена різниця між початковою датою і часом та введеною в поле Дата і час. Якщо обчислена різниця перевищує 99 днів 23 години 59 хвилин 59 секунд, зміщення втрачається.
Кнопка блокування
Якщо кнопка блокування активована, значення зміщення заморожене. Якщо згодом змінити вибране зображення, дата/час нового зображення оновлюється за допомогою заблокованого зміщення. Це дозволяє застосувати одне і те ж зміщення до декількох груп зображень.
Кнопка “Застосувати зміщення”
Застосувати зміщення до вибраних зображень.
Кнопка “Застосувати дату і час”
Іноді корисно мати можливість встановити абсолютні дату і час для зображення, наприклад, якщо в зображенні ця інформація відсутня. Ця кнопка дозволяє застосувати дату і час, введені в поле Дата і час, до вибраних зображень, не враховуючи попереднє значення. Ви можете використовувати Ctrl+Z, щоб скасувати будь-які небажані зміни.
Часовий пояс камери
Виберіть часовий пояс камери. Почніть набирати, щоб показати список дозволених значень.
Застосувати файл GPX…(лише в режимі Світлого стола)
Застосувати файл GPX. Натисніть відповідну кнопку та перейдіть до файлу GPX. Ви можете використовувати Ctrl+Z, щоб скасувати будь-які небажані зміни. У вікні вибору файлів кнопка попереднього перегляду містить треки вибраного файлу GPX, а також наступну інформацію: назву треку, дату/час початку та кінця (за місцевим часом), кількість точок треку та кількість вибраних зображень, які отримають геокоординати.

🔗Елементи керування модулем (режим Мапи)

GPX file
The path of the GPX file selected.
Список треків
Ця таблиця показує дату/час початку кожного треку, а також кількість точок треку та кількість відповідних зображень. Коли активована кнопка перевірки, відповідний трек відображається на карті. Кнопка перевірки в заголовку таблиці дозволяє вибрати або скасувати вибір усіх треків одночасно. Наведіть курсор на рядок за допомогою миші, щоб відобразити час початку та кінця як за місцевим часом, так і за UTC.
Попередній перегляд зображень
Якщо встановлено прапорець, відповідні зображення відображаються на карті вздовж видимих треків.
Вибрати зображення
Якщо ви не бажаєте застосовувати зміщення до всіх вибраних зображень, а лише до відповідних зображень, використовуйте цю кнопку, щоб вибрати зображення. Якщо ви не хочете втратити поточне зміщення, ви можете заблокувати його перед зміною виділення.
Лічильник
Підрахунок кількості відповідних зображень та вибраних зображень відображається праворуч від кнопки Вибрати зображення.
Застосувати геокоординати
Ця кнопка відображається, коли зміщення є нульовим. Кнопка Застосувати геокоординати застосовує дані GPX до відповідних зображень на вибраних треках.
Застосувати зміщення та геокоординати
Ця кнопка відображається після введення зміщення. Нагадуємо, кнопка Застосувати зміщення застосовує зміщення до всіх вибраних зображень. На відміну від Застосувати зміщення, кнопка Застосувати зміщення та геокоординати застосовує зміщення та дані GPX до відповідних зображень на вибраних треках.

Ви можете використовувати Ctrl+Z, щоб скасувати будь-які небажані зміни (двічі у випадку Застосувати зміщення та геокоординати).

translations