darktable

Бінарний файл darktable запускає darktable з його графічним інтерфейсом та повною функціональністю. Це стандартний спосіб використання darktable.

darktable можна викликати з такими параметрами командного рядка:

darktable [-d {all,act_on,cache,camctl,camsupport,control,demosaic,
        dev,fswatch,imageio,input,ioporder,lighttable,lua,
        masks,memory,nan,opencl,params,perf,print,pwstorage,
        signal,sql,tiling,undo,verbose}]
     [--d-signal <signal>]
     [--d-signal-act <all,raise,connect,disconnect,print-trace>]
     [--disable-pipecache]
     [<input file>|<image folder>]
     [--version]
     [--disable-opencl]
     [--configdir <user config directory>]
     [--library <library file>]
     [--datadir <data directory>]
     [--moduledir <module directory>]
     [--tmpdir <tmp directory>]
     [--cachedir <user cache directory>]
     [--localedir <locale directory>]
     [--luacmd <lua command>]
     [--noiseprofiles <noiseprofiles json file>]
     [--conf <key>=<value>]
     [-t <num openmp threads>]

Усі параметри необов’язкові. У більшості випадків darktable слід запускати без будь-яких додаткових параметрів, і в цьому випадку darktable використовує значення за замовчуванням.

-d {all,act_on,cache,camctl,camsupport,control,demosaic,dev,fswatch,imageio,input,ioporder,lighttable,lua,masks,memory,nan,opencl,params,perf,print,pwstorage,signal,sql,tiling,undo,verbose}
Увімкнути вивід налагодження на термінал. Існує кілька підсистем darktable, і кожну з них можна налагоджувати окремо. Ви можете використовувати цю опцію кілька разів, якщо хочете налагодити більше однієї підсистеми (наприклад, darktable -d opencl -d camctl) або налагодити всі з них одночасно (за допомогою -d all). Деякі опції налагодження (наприклад, -d opencl) також можуть забезпечити більш докладний вивід, який можна викликати за допомогою додаткової опції -d verbose. Ця додаткова опція має бути надана явно, навіть якщо використовується -d all.
--d-signal <сигнал>
Якщо вказано -d signal або -d all, вкажіть сигнал для налагодження за допомогою цієї опції. Вкажіть ALL для налагодження всіх сигналів або вкажіть сигнал, використовуючи його повне ім’я. Можна використовувати кілька разів.
--d-signal-act <all,raise,connect,disconnect,print-trace>
Якщо вказано -d signal або -d all, вкажіть дію сигналу для налагодження за допомогою цієї опції.
--disable-pipecache
Disable the pixelpipe cache. This option allows only two cachelines per pipe, and should be used for debugging purposes only.
<вхідний файл> | <папка із зображеннями>
Необов’язково вкажіть ім’я файлу зображення або папки. Якщо вказано ім’я файлу, darktable запускається в режимі темної кімнати з відкритим файлом. Якщо вказано ім’я папки, darktable запускається в режимі світлого стола із вмістом цієї папки як поточною колекцією.
--version
Надрукувати номер версії darktable, повідомлення про авторські права та іншу корисну інформацію, а потім завершитись.
--disable-opencl
Заборонити darktable ініціалізувати підсистему OpenCL. Використовуйте цю опцію, якщо darktable аварійно завершує роботу під час запуску через дефектну реалізацію OpenCL.
--configdir <каталог конфігурації>
Визначає каталог, де darktable зберігає конфігурацію користувача. Місцем за замовчуванням є $HOME/.config/darktable/.
--library <library file>
darktable keeps image information in an sqlite database for fast access. The default location of that database file is file name library.db in the directory specified by --configdir or defaulted to $HOME/.config/darktable/. Use this option to provide an alternative location (e.g. if you want to do some experiments without compromising your original library.db). If the database file does not exist, darktable creates it for you. You may also provide :memory: as the library file, in which case the database is kept in system memory – all changes are discarded when darktable terminates.

При кожному запуску darktable він блокує бібліотеку для поточного користувача. Це робиться шляхом запису поточного ідентифікатора процесу (PID) у файл блокування <бібліотечний файл> .lock поруч із зазначеною бібліотекою. Якщо darktable знайде наявний файл блокування для бібліотеки, він припинить роботу.

--datadir <каталог даних>
Визначити каталог, де darktable знаходить свої дані часу виконання. Розташування за замовчуванням залежить від вашого встановлення. Типовими місцями є /opt/darktable/share/darktable/ та /usr/share/darktable/.
--moduledir <каталог модулів>
darktable має модульну структуру і організовує свої модулі як спільні бібліотеки для завантаження під час виконання. Цей параметр повідомляє darktable, де шукати спільні бібліотеки. Розташування за замовчуванням залежить від вашого встановлення. Типовими місцями є /opt/darktable/lib64/darktable/ та /usr/lib64/darktable/.
--tmpdir <каталог тимчасових файлів>
Визначає, де darktable слід зберігати свої тимчасові файли. Якщо ця опція відсутня, darktable використовує значення за замовчуванням операційної системи.
--cachedir <каталог кешу>
darktable зберігає кеш мініатюр зображень для швидкого попереднього перегляду зображення та попередньо скомпільовані двійкові файли OpenCL для швидкого запуску. За замовчуванням кеш знаходиться в $HOME/.cache/darktable/. Кілька кешів мініатюр можуть існувати паралельно – по одному для кожного файлу бібліотеки.
--localedir <каталог локалей>
Визначає, де darktable може знайти свої текстові рядки, специфічні для мови. Розташування за замовчуванням залежить від вашого встановлення. Типовими місцями є /opt/darktable/share/locale/ та /usr/share/locale/.
--luacmd <команда lua>
Рядок, що містить команди lua для виконання після ініціалізації lua. Ці команди будуть запущені після вашого файлу “luarc”.
Якщо підтримку lua не вкомпільовано, ця опція буде прийнята, але нічого не зробить.
--noiseprofiles <файл json профілів шуму>
Надає файл JSON, який містить специфічні для камери профілі шуму. Розташування за замовчуванням залежить від вашого встановлення. Типовими місцями є /opt/darktable/share/darktable/noiseprofile.json та/usr/share/darktable/noiseprofile.json.
--conf <key>=<value>
darktable supports a rich set of configuration parameters defined by the user in file darktablerc, located in the directory specified by --configdir or defaulted to $HOME/.config/darktable/. You may temporarily overwrite individual settings on the command line with this option – these settings will not be stored in darktablerc on exit.
-t <кількість потоків openmp>
Обмежити кількість потоків openmp для використання в паралельних секціях openmp

translations