Darktable

Бінарний файл darktable запускає Darktable з його графічним інтерфейсом та повною функціональністю. Це стандартний спосіб використання Darktable.

darktable можна викликати з такими параметрами командного рядка:

darktable [-d {all,act_on,cache,camctl,camsupport,common,control,
        dev,expose,fswatch,imageio,input,ioporder,lighttable,lua,
        masks,memory,nan,opencl,params,perf,pipe,print,pwstorage,
        signal,sql,tiling,undo,verbose}]
     [--d-signal <сигнал>]
     [--d-signal-act <all,raise,connect,disconnect,print-trace>]
     [--disable-pipecache]
     [<вхідний файл>|<папка зображень>]
     [--version]
     [--disable-opencl]
     [--configdir <каталог конфігурації користувача>]
     [--library <файл бібліотеки>]
     [--datadir <каталог даних>]
     [--moduledir <каталог модулів>]
     [--tmpdir <каталог тимчасових файлів>]
     [--cachedir <каталог кешу користувача>]
     [--localedir <каталог перекладів інтерфейсу програми>]
     [--luacmd <команда Lua>]
     [--noiseprofiles <файл JSON профілів шуму>]
     [--conf <ключ>=<значення>]
     [-t <кількість потоків OpenMP>]

Усі параметри необов’язкові. У більшості випадків Darktable слід запускати без будь-яких додаткових параметрів, і в цьому випадку Darktable використовує значення за замовчуванням.

-d {all,act_on,cache,camctl,camsupport,common,control,dev,expose,fswatch,imageio,input,ioporder,lighttable,lua,masks,memory,nan,opencl,params,perf,print,pwstorage,signal,sql,tiling,undo,verbose}
Увімкнути вивід налагодження на термінал. Існує кілька підсистем Darktable, і кожну з них можна налагоджувати окремо. Ви можете використовувати цю опцію кілька разів, якщо хочете налагодити більше однієї підсистеми (наприклад, darktable -d opencl -d camctl) або налагодити всі з них одночасно (за допомогою -d all). Опція -d common надається для збору інформації про найбільш релевантні підсистеми під час налагодження Darktable або якщо ви хочете надати журнал для звіту про проблему Darktable. Деякі опції налагодження (наприклад, -d opencl) також можуть забезпечити більш докладний вивід, який можна викликати за допомогою додаткової опції -d verbose. Ця додаткова опція має бути надана явно, навіть якщо використовується -d all.
--d-signal <сигнал>
Якщо вказано -d signal або -d all, вкажіть сигнал для налагодження за допомогою цієї опції. Вкажіть ALL для налагодження всіх сигналів або вкажіть сигнал, використовуючи його повне ім’я. Можна використовувати кілька разів.
--d-signal-act <all,raise,connect,disconnect,print-trace>
Якщо вказано -d signal або -d all, вкажіть дію сигналу для налагодження за допомогою цієї опції.
--disable-pipecache
Вимкнути кеш конвеєра обробки. Ця опція дозволяє використовувати лише дві кеш-лінії на конвеєр, і її слід використовувати лише для налагодження.
<вхідний файл> | <папка із зображеннями>
Необов’язково вкажіть ім’я файлу зображення або папки. Якщо вказано ім’я файлу, Darktable запускається в режимі темної кімнати з відкритим файлом. Якщо вказано ім’я папки, Darktable запускається в режимі світлого стола із вмістом цієї папки як поточною колекцією.
--version
Надрукувати номер версії Darktable, повідомлення про авторські права та іншу корисну інформацію, а потім завершитись.
--disable-opencl
Заборонити Darktable ініціалізувати підсистему OpenCL. Використовуйте цю опцію, якщо Darktable аварійно завершує роботу під час запуску через дефектну реалізацію OpenCL.
--configdir <каталог конфігурації>
Визначає каталог, де Darktable зберігає конфігурацію користувача. Місцем за замовчуванням є $HOME/.config/darktable/.
--library <файл бібліотеки>
Darktable зберігає інформацію про зображення в базі даних SQLite для швидкого доступу. База даних є файлом з іменем library.db, розташованим у каталозі, визначеному --configdir, або, за замовчуванням, у $HOME/.config/darktable/. Використовуйте цей параметр, щоб вказати альтернативне місце розташування (наприклад, якщо ви хочете провести деякі експерименти без шкоди для оригінального library.db). Якщо файл бази даних не існує, Darktable створює його для вас. Ви також можете вказати : memory: як файл бібліотеки, і в цьому випадку база даних зберігається в оперативній пам’яті – усі зміни відкидаються, коли ви завершуєте Darktable.

При кожному запуску Darktable він блокує бібліотеку для поточного користувача. Це робиться шляхом запису поточного ідентифікатора процесу (PID) у файл блокування <бібліотечний файл> .lock поруч із зазначеною бібліотекою. Якщо Darktable знайде наявний файл блокування для бібліотеки, він припинить роботу.

--datadir <каталог даних>
Визначити каталог, де Darktable знаходить свої дані часу виконання. Розташування за замовчуванням залежить від вашого встановлення. Типовими місцями є /opt/darktable/share/darktable/ та /usr/share/darktable/.
--moduledir <каталог модулів>
Darktable має модульну структуру і організовує свої модулі як спільні бібліотеки для завантаження під час виконання. Цей параметр повідомляє Darktable, де шукати спільні бібліотеки. Розташування за замовчуванням залежить від вашого встановлення. Типовими місцями є /opt/darktable/lib64/darktable/ та /usr/lib64/darktable/.
--tmpdir <каталог тимчасових файлів>
Визначає, де Darktable слід зберігати свої тимчасові файли. Якщо ця опція відсутня, Darktable використовує значення за замовчуванням операційної системи.
--cachedir <каталог кешу>
Darktable зберігає кеш мініатюр зображень для швидкого попереднього перегляду зображення та попередньо скомпільовані двійкові файли OpenCL для швидкого запуску. За замовчуванням кеш знаходиться в $HOME/.cache/darktable/. Кілька кешів мініатюр можуть існувати паралельно – по одному для кожного файлу бібліотеки.
--localedir <каталог локалей>
Визначає, де Darktable може знайти свої текстові рядки, специфічні для мови. Розташування за замовчуванням залежить від вашого встановлення. Типовими місцями є /opt/darktable/share/locale/ та /usr/share/locale/.
--luacmd <команда Lua>
Рядок, що містить команди Lua для виконання після ініціалізації Lua. Ці команди будуть запущені після вашого файлу “luarc”.
Якщо підтримку Lua не вкомпільовано, ця опція буде прийнята, але нічого не зробить.
--noiseprofiles <файл JSON профілів шуму>
Надає файл JSON, який містить специфічні для камери профілі шуму. Розташування за замовчуванням залежить від вашого встановлення. Типовими місцями є /opt/darktable/share/darktable/noiseprofile.json та/usr/share/darktable/noiseprofile.json.
--conf <ключ>=<значення>
Darktable підтримує багатий набір визначених користувачем параметрів конфігурації у файлі з іменем darktablerc, розташованому в каталозі, визначеному --configdir, або, за замовчуванням, у $HOME/.config/darktable/. Ви можете тимчасово перезаписати окремі налаштування в командному рядку за допомогою цієї опції – ці налаштування не будуть зберігатися в darktablerc при виході.
-t <кількість потоків OpenMP>
Обмежити кількість потоків OpenMP для використання в паралельних секціях OpenMP.
--dump-pfm MODULE_A,MODULE_B, --dump-pipe MODULE_A,MODULE_B, --dumpdir DIR
Ці опції надаються для налагодження внутрішнього конвеєра обробки Darktable. Наприклад, якщо викликати --dump-pfm demosaic, Darktable створить дамп вхідних і вихідних даних модуля demosaic у вигляді файлів формату PFM. За замовчуванням розташування цих файлів визначається операційною системою – це якась тимчасова папка, яка повідомляється у виводі – але ви також можете явно визначити це за допомогою параметра --dumpdir.

translations