aberracja chromatyczna raw

Koryguje aberracje chromatyczne zdjęć raw.

Ponieważ moduł działa na nie demozaikowanych surowych danych, algorytm zakłada wejście w postaci niewykadrowanego zdjęcia. Moduł zawiedzie, kiedy na ekranie pojawi się tylko fragment powiększonego zdjęcia, ponieważ w takim przypadku otrzyma w danych wejściowych tylko widoczną część obrazu. Zostanie więc zignorowany dla dużych powiększeń, a stosowna informacja zostanie wyświetlona na górze modułu. To ograniczenie występuje tylko w pracy interaktywnej, nie podczas eksportu plików.

Ten moduł działa tylko dla zdjęć z sensora Bayera (czyli dla sensora z większości aparatów) – dla pozostałych rodzajów zdjęć skorzystaj z modułu aberracji chromatycznej.

Moduł nie zastosuje również żadnych korekcji do zdjęć, oznaczonych jako monochromatyczne (zob. wywoływanie zdjęć monochromatycznych).

🔗kontrolki modułu

iteracje
Liczba przebiegów. Dla większości zdjęć “dwa razy” jest wystarczające i jest to wartość domyślna. Niekiedy zwiększenie tej wartości może dać lepsze efekty.
unikaj przesunięcia koloru
Jeśli moduł powoduje szkarłatny zafarb, zaznacz to pole w celu zniwelowania tego efektu.

translations